English

Frekvenser för musik

Nu för tiden använder man för det mesta samplade ljud när man vill att det ska låta lite om datorn. Men en gång i tiden var detta en lyx som man inte alltid kunde unna sig. Flera programmeringsspråk tillhandahåller än idag kommandon för att spela upp enstaka toner - eller frekvenser som det för det mesta är. För att använda dessa behöver man veta vilka frekvenser som låter bra.

Det tal som sound(), och de flesta liknande kommandon, tar som argument är frekvensen på den ton som ska spelas upp. Ljud består som vi alla vet (?) av rörelser i luften som bildar ljudvågor. Frekvensen på dessa vågor, alltså hur fort de svänger fram och tillbaka, brukar mätas i enheten hertz (Hz). En hertz innebär en svängning per sekund. Ett normalt, friskt öra kan uppfatta frekvenser från 16 till 20.000 Hz, men normala ljud så som musik och ljudeffekter ligger oftast mellan ca 300 och 2.000 Hz. En låg frekvens ger en mörk ton och en hög frekvens ger en ljus ton.

Tonerna i vår västerländska skala är exponenter av tolfte roten ur två, . Detta är vad man kallar en jämnt tempererad kromatisk skala. Många fina ord där. Men det är inte så knepigt som det låter. Man utgår från tonen A4, denna har en frekvens på 440 Hz. För att få nästa ton i skalan (A#4) multiplicerar man med talet tolfte roten ur två, (ca 1,059463094), och får ca 466,16. Detta är alltså frekvensen för nästa ton. På samma sätt räknas alla toner ut i skalan. Vill man ha lägre toner dividerar man istället. 440/(12r2) = 415.30 = G#4. När man väl räknat ut en oktav (A - G#) kan man lätt få resten. Genom att dubbla frekvensen får man nämligen samma ton, en oktav upp. (Halvera för lägre skalor.) Så nu är det bara att plocka fram miniräknaren och börja knappa in... Eller titta i tabellen nedan.

NotFrekvensNotFrekvensNotFrekvensNotFrekvens
C0 16.35C2 65.41C4 261.63C6 1046.50
C#017.32C#2 69.30C#4277.18C#61108.73
D0 18.35D2 73.42D4 293.66D6 1174.66
D#019.45D#2 77.78D#4311.13D#61244.51
E0 20.60E2 82.41E4 329.63E6 1328.51
F0 21.83F2 87.31F4 349.23F6 1396.91
F#023.12F#2 92.50F#4369.99F#61479.98
G0 24.50G2 98.00G4 392.00G6 1567.98
G#025.96G#2103.83G#4415.30G#61661.22
A0 27.50A2 110.00A4 440.00A6 1760.00
A#029.14A#2116.54A#4466.16A#61864.66
B0 30.87B2 123.47B4 493.88B6 1975.53
C1 32.70C3 130.81C5 523.25C7 2093.00
C#134.65C#3138.59C#5554.37C#72217.46
D1 36.71D3 146.83D5 587.33D7 2349.32
D#138.89D#3155.56D#5622.25D#72489.02
E1 41.20E3 164.81E5 659.26E7 2637.02
F1 43.65F3 174.61F5 698.46F7 2793.83
F#146.25F#3185.00F#5739.99F#72959.96
G1 49.00G3 196.00G5 783.99G7 3135.96
G#151.91G#3207.65G#5830.61G#73322.44
A1 55.00A3 220.00A5 880.00A7 3520.00
A#158.27A#3233.08A#5932.33A#73729.31
B1 61.74B3 246.94B5 987.77B7 3951.07
      C84186.01

Tillbaka till indexet