English

Parallellportens pinkonfiguration

Pinkonfiguration för Amigans parallellport.

NamnI/OBeskrivning
1/STROBEOStrobe
2D0I/OData Bit 0 (LSB)
3D1I/OData Bit 1
4D2I/OData Bit 2
5D3I/OData Bit 3
6D4I/OData Bit 4
7D5I/OData Bit 5
8D6I/OData Bit 6
9D7I/OData Bit 7 (MSB)
10/ACKIAcknowledge
11BUSYI/OBusy
12POUTI/OPaper Out
13SELI/OSelect
14+5V PULLUP--+5 Volts DC (10 mA)
15nc-- 
16/RESETOReset
17GND--Signal Ground
18GND--Signal Ground
19GND--Signal Ground
20GND--Signal Ground
21GND--Signal Ground
22GND--Signal Ground
23GND--Signal Ground
24GND--Signal Ground
25GND--Signal Ground

Pinne 14 i parallellporten är avsedd för strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut endast detta stift om det krävs för den externa utrustningen. Man bör alltid försöka ta strömmen direkt från nätagget om det är möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex. /STROBE) anger att signalen är aktiv låg. nc - not connected, betyder att stiftet inte är anslutet.

Tillbaka till indexet