Sångtexter

Varning!
De flesta sångtexter som publiceras här är skrivna i olika studentsammanhang och har ett ganska grabbigt studentgäng (datavetare) som målgrupp. En del texter är varken politiskt korrekta, genomtänkta eller lämpade för de yngre.
Läs dem på egen risk.

 - Siffror & Symboler -
1515 1515 är en av de stora datasalarna på Pollacksbacken där Uppsalas datastudenter (i alla fall på min tid) brukade tillbringa större delen av sin tid. Texten skrevs en dag när undertecknad inte kom på den briljanta idén att eftersända posten till datasalen.