English

Mest signifikanta biten

Den mest signifikanta biten i ett binärt tal är den som har det högsta värdet. I ett åttabitars tal är det bit 7, det vill säga biten som är värd 128 som är den mest signifikanta. På engelska heter den least significant bit (LSB).