1mchip.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>1MB Chipminne i A500</keyword>
 <keyword>Chipminne i A500</keyword>
 <keyword hidden="true">1mchip</keyword>
 <topic>1MB Chipminne i A500</topic>
 <ingress>
  I en ren A500 finner man endast 512k RAM, detta kan vara lite om
  man vill arbeta med grafik eller musik. Ett extraminne på 512k gör
  dock inte saken mycket bättre eftersom det kommer att betraktas
  som fastminne som inte kan användas till grafik med mera. Detta
  löser man lyckligtvis enkelt med en liten lödning.
 </ingress>

 <text>
  Notera att denna modifikation endast fungerar på Amiga 500 med
  FatAgnus 8372. Det behövs inga komponenter för en permanent
  lösning, jag rekommenderar dock en switch för att ge en möjlighet
  att återgå till originalläge. Det går inte att växla mellan de två
  lägena medan datorn är påslagen!
 </text>

 <codebox title="Komponenter">
  Vippströmställare, 2 poler, till-till
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning - Permanent lösning</subtopic>
 <image width="471" height="280" src="el_1mchip_pic1.png" alt="Amiga 500-moderkort" />
 <text>
  Leta upp de två markeringarna JP2 och JP7A som är markerade i
  bilden. Använd en vass kniv för att kapa den lilla ledningen
  mellan de två nedersta lödpunkterna, pil a och b. Löd sedan ihop
  de två översta lödpunkterna vid pil c. Färdig!
 </text>

 <subtopic>Byggbeskrivning - Med switch</subtopic>
 <text>
  Kapa de två ledningarna a och b enligt ovan. Löd in fem sladdar från
  de berörda lödpunkterna till strömställaren enligt figuren nedan.
 </text>
 <image width="168" height="78" src="el_1mchip_pic2.png" alt="Switchkoppling" />

 <text>
  Det går att löda fast trådarna direkt på lödpunkterna, på en del
  moderkort är det till och med hål borrade genom moderkortet att
  sätta sladdarna i. Om det inte är hål i lödpunkterna och det
  verkar svårt att få fast trådarna direkt på den lilla ytan så
  finns det andra lödpunkter som är borrade och har direkt
  förbindelse med JP2 och JP7A. Följ ledningarna på kortet så hittar
  du dem. Borra INTE!!
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>