4ide.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>IDE-adapter</keyword>
 <topic>IDE-adapter för fyra enheter</topic>
 <ingress>
  Adaptern sätts på den interna 2,5&quot; IDE-kontakten i
  Amiga 1200 och 4000 för att ge tillgång till fyra
  IDE-enheter. För att adaptern ska fungera krävs programmet IDEFix.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  3 st. Stiftlist 2x20 pol, 2.54mm delning
  2 st. Switchdiod 1N4148
  Flatkabeldon 2x22 pol, 2.00mm delning (endast A1200)
  Flatkabeldon 2x20 pol, 2.54mm delning (endast A1200)
  Flatkabel 44 pol, 1mm delning (endast A1200)
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Om du inte är så noga med utseendet på adaptern
  kan du strunta i komponentlistan ovan och istället ta
  två befintliga IDE-kablar, klippa lite och löda ihop
  dem enligt figuren nedan. Detta ger dig en fullt fungerade adapter
  men utseendet kanske inte är det tjusigaste. För en lite
  stilfullare design kan du använda komponenterna i listan.
 </text>
 <text topic="OBS">
  Kontrollera alla lödningar noggrant innan du
  kopplar in denna adapter. En fellödning kan skada
  hårddiskar och andra enheter permanent!
 </text>
 <codebox title="Pinkonfiguration">
  A1200/A4000 IDE     IDE0/1  IDE2/3
              (Prim)  (Sek)

  * 1 _RESET  o------+-----[ 1]------[ 1]
            |
            +-----[38]------[38]

   2 GND   o------------[ 2]------[ 2]

   3 D7    o------------[ 3]------[ 3]

   4 D8    o------------[ 4]------[ 4]

   5 D6    o------------[ 5]------[ 5]

   6 D9    o------------[ 6]------[ 6]

   7 D5    o------------[ 7]------[ 7]

   8 D10   o------------[ 8]------[ 8]

   9 D4    o------------[ 9]------[ 9]

  10 D11   o------------[10]------[10]

  11 D3    o------------[11]------[11]

  12 D12   o------------[12]------[12]

  13 D2    o------------[13]------[13]

  14 D13   o------------[14]------[14]

  15 D1    o------------[15]------[15]

  16 D14   o------------[16]------[16]

  17 D0    o------------[17]------[17]

  18 D15   o------------[18]------[18]

  19 GND   o------------[19]------[19]

  20 n/c   o------------[20]------[20]

  21 n/c   o------------[21]------[21]

  22 GND   o------------[22]------[22]

  23 _IOW   o------------[23]------[23]

  24 GND   o------------[24]------[24]

  25 _IOR   o------------[25]------[25]

  26 GND   o------------[26]------[26]

  27 IOCHRDY o------------[27]------[27]

  *28 n/c   o------------[28]

  29 n/c   o------------[29]------[29]

  30 GND   o------------[30]------[30]

  *31 IRQ   o------+--|<lt />-[31]
            | D1
            +----------|<lt />---[31]
                 D2
  32 nc    o------------[32]------[32]

  33 DA1   o------------[33]------[33]

  *34 nc    o------------[34]

  35 DA0   o------------[35]------[35]

  36 DA2   o------------[36]------[36]

  *37 _IDECS1 o------------[37]

  *38 _IDECS2 o----------------------[37]

  *39 _ACTIVE o------------[39]

  40 GND   o------------[40]------[40]


Frivillig lysdiod:

  +5V DC   o---[220ohm]----<gt />|-----[39]
                LED
 </codebox>

 <text>
  De flesta stift ska bara kopplas samman i nummerordning, men det
  är några specialfall. Stift 1 på moderkortet ska
  kopplas till både stift 1 och stift 38 i båda
  IDE-ut-kontakterna. Om du klippt av 'ettan' för att din
  hårddisk var långsam i starten kan du låta den
  vara oinkopplad till IDE0/1 men koppla in den till IDE2/3. Stift
  38 måste dock kopplas in till stift 1 ändå. Stift
  28, 34, 37 och 39 ska endast kopplas till IDE0/1. Stift 38 ska
  kopplas till stift 37 på IDE2/3. Stift 31 är det
  viktiga stiftet i detta bygge, här ska dioderna in för
  att enheternas IRQ:er inte ska blandas ihop. Till stift 39
  på IDE2/3 kan en lysdiod kopplas, men detta är helt
  frivilligt.
 </text>

 <image width="421" height="221" src="el_4ide_pic1.png" alt="Kopplingsschema" />

 <subtopic>Installation</subtopic>
 <text>
  Då är det bara att koppla in den i datorn. För att
  få kontakt med IDE2/3 kan du använda IDEFix som finns
  att ladda hem från <a href="http://ftp.sunet.se/~aminet">Aminet</a>. Detta bygge
  fungerar med de hårddiskar jag har provat var för sig,
  (Fujitsu 3.1G, NEC 1.2G, Conner 640M). Men Fujitsu:n och NEC:en
  ville inte fungera tillsammans. Nu kör jag med två
  hårddiskar (IDE0/1) och en Mitsumi CD i IDE2 och detta
  fungerar felfritt.
 </text>
 <text>
  Värt att notera: Så vitt jag har märkt och
  hört från andra så fungerar det inte att
  sätta EIDE enheter i IDE2/3, det vill säga
  hårddiskar. Reservera därför IDE0/1 för
  hårddiskar och sätt CD, Tape streamer mm i IDE2/3.
 </text>
 <image width="241" height="211" src="el_4ide_pic2.png" alt="Placering i datorn" />

 <text>
  Innan det hela kan fungera måste du ställa in 'master' och
  'slave' på respektive enhet. Har du bara en enhet i IDE0/1
  eller IDE2/3 så är det enklast att sätta denna
  till master (det blir mest logiskt i montlist-deklarationen
  då), annars skall det vara en master och en slave på
  respektive del. Din bootdrive kommer att vara den enhet som
  är master i IDE0/1. (Det går att boota från andra hårddiskar
  än den, men då måste man ställa in prioriteten med hjälp av till
  exempel HDToolbox.)
 </text>
 <text topic="Exempel">
  Jag har två hårddiskar och en CD. Jag sätter de två hårddiskarna i IDE0/1 och
  sätter min bootdrive till master och den andra till slave.
  CD:n sätter jag till master och kopplar in den i IDE2/3.
 </text>
 <text>
  De flesta nya hårddiskar kan ställas i ett
  autoläge där de själva detekterar varandra och
  gör upp om master och slave. För att detta ska fungera
  bra bör man även tänka över sina
  mountlist-deklarationer för respektive enhet och ställa
  in enhetsnummer etc.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />

 <subtopic>Angående strömförsörjning</subtopic>
 <text>
  De sista fyra pinnarna i den interna IDE-kontakten (41-44) är
  strömförsörjningen till 2,5&quot;-hårddisken.
  Bygget som beskrivs här förutsätter att de fyra
  enheter man vill koppla in är 3,5&quot;. Dessa har en separat
  strömkontakt och därför bara 40 pinnar i
  IDE-porten. De fyra sista stiften i 44-pin-kontakten skall
  alltså inte anslutas någonstans. Om du vill sätta
  in en 2,5&quot;-hårddisk som en av de fyra enheterna kan
  du ta strömmen från dessa stift, men min rekommendation
  är ändå att du tar strömmen direkt från
  transformatorn även för 2,5&quot;-enheter.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>