4joy.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Fyraspelaradapter</keyword>
 <topic>Fyraspelaradapter</topic>
 <ingress>
  Detta interface ger dig två extra joystickportar och
  gör därmed att fyra joystickar kan kopplas in samtidigt
  i Amigan. Det finns många spel som stödjer detta.
  Adaptern sätts i parallellporten.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  25 pol. D-sub hane (stiftdon)
  2 st. 9 pol. D-sub hane (stiftdon)
  Kåpa, 25 pol
  2 st. Kåpa, 9 pol
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Löd samman stiften i de tre kontaktdonen enligt följande schema:
 </text>

 <image width="372" height="239" src="el_4joy_pic1.png" alt="Figur 1" />

 <codebox title="Pinkonfiguration">
  Parallellport  Joystickportar
    (25-pol.)  (2 x 9 pol.)

       2 --- 1 (port 3)
       3 --- 2 (port 3)
       4 --- 3 (port 3)
       5 --- 4 (port 3)
       6 --- 1 (port 4)
       7 --- 2 (port 4)
       8 --- 3 (port 4)
       9 --- 4 (port 4)
       11 --- 6 (port 4)
       13 --- 6 (port 3)
       23 --- 8 (port 3)
       25 --- 8 (port 4)
 </codebox>

 <text>
  Detta bygge finns även beskrivet på Aminet i arkivet
  <code><a href="http://ftp.sunet.se/pub/aminet/dev/asm/4PlayerAdapter.lha">dev/asm/4PlayerAdapter</a></code>.
  Arkivet innehåller ett exempel skrivet i assembler som visar
  hur man kan skriva program som utnyttjar denna adapter.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>