ansi.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
  <keyword>ANSI</keyword>
  <topic>American National Standards Institute</topic>
  <ingress>
    Amerikanskt standardiseringsorgan som bland annat ligger bakom
    standardiseringen av ANSI C och den tabell med escape-sekvenser
    som är vanligt förekommande i terminalprogram av olika slag.
  </ingress>
</article>