cdaudio.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Koppla in CD-ljudet</keyword>
 <keyword hidden="true">cdaudio</keyword>
 <topic>Koppla in CD-ljudet</topic>

 <ingress>
  Då jag köpte min första CD-spelare till Amigan blev jag snabbt
  lite besviken då jag inte lyckades få något ljud när jag spelade
  vanliga musikskivor i den. Ljudet gick naturligtvis att få ut ur
  den hörlurskontakt som satt på CD-spelaren, men jag ville ju ha
  ljudet i samma utgång som datorljudet. Jag kom så småningom fram
  till att det kanske inte var så lätt att lösa detta med mjukvara,
  så jag tog fram lödkolven.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  2 st Motstånd, 1k Ohm
  2 st Motstånd, 1,5k Ohm
  Dubbel RCA-kontakt (2 st. honor)
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Principen är enkel: Det finns en ljudutgång på baksidan av
  CD-spelaren, koppla ihop den med ljudutgångarna i Amigan. Det går
  dock inte att koppla ihop dessa utan vidare. Datorns ljudutgångar
  har lägre utresistans, det vill säga kapacitet till högre ström än
  CD:ns, det krävs därför en liten 'mixer' som jämnar ut skillnaden
  innan signalerna sätts samman. Denna mixer är mycket enkel och
  består endast av ett par motstånd som reglerar de olika
  ljudkällorna. För att sänka datorns signal används ett 1,5k ohms
  motstånd, detta sätts mellan datorns ljudutgång och den nya
  RCA-kontakten. (Det är signal-ledningen, den i mitten, som skall
  kopplas på detta sätt.) Det krävs även ett motstånd mellan CD:n
  och RCA-kontakten. Kanske verkar det märkligt att även sänka denna
  signal, men om motståndet inte kopplas in försvinner datorljudet
  in i CD:n om denna inte skickar ut något eget ljud. Detta motstånd
  ska naturligtvis vara lägre, 1k ohm. Utför denna koppling på både
  höger och vänster ljudutgång.
 </text>

 <image width="257" height="95" src="el_cdaudio_pic1.png" alt="Figur 1" />

 <text>
  Ljudutgången som finns på baksidan av CD:n har fyra stift. Normalt
  kopplas denna till ett ljudkort, men i en oexpanderad Amiga finns
  det ingen kontakt som passar. De två stiften i mitten är jord
  (GND) och ska kopplas ihop med skärmen på den nya RCA-kontakten
  och på den gamla ljudutgången i Amigan.
 </text>
 <text>
  Notera att signalstyrkan hos olika CD-modeller kan variera lite,
  det samma gäller olika Amigamodeller. För att vara säker på att du
  får bästa möjliga volymkombination kan du testa först med en
  potentiometer (~2k Ohm) och sedan mäta på den vilket motstånd det
  ska vara. Beroende på CD-modell kan det även hända att
  ljudsignalerna blir sammankopplade i CD:n, detta medför att allt
  ljud kommer att bli mono, även datorns. Det går utmärkt att
  kombinera detta bygge
  med <a href="article.php?key=volymknappar">volymknapparna</a>.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />

 <!-- text>
    Tack till Daniel Westerberg för buggfix i texten!
 </text -->
</article>