intdiskport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Diskettenhetsport (intern)</keyword>
 <topic>Den interna disketenhetsportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans interna diskettenhetsport.
 </ingress>

 <table start1="1" header1=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     start2="18" header2=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     style="c-+--+-">
  <row data1="GND-+-Ground" data2="DIR-+-Head Direction" />
  <row data1="/CHANGE-+-Disk Change" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/STEP-+-Step the Head" />
  <row data1="/IN USE-+-Disk Access LED" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/DKWD0-+-Disk Write Data" />
  <row data1="---+- " data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/DKWE0-+-Disk Write Enable" />
  <row data1="/INDEX-+-Disk Index Pulse" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/TRK0-+-Head Over Track 0" />
  <row data1="/SEL0-+-Select Drive 0" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/WPROT-+-Disk is Protected" />
  <row data1="/SEL1-+-Select Drive 1" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/DKRD-+-Disk Read Data" />
  <row data1="---+- " data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/SIDE-+-Side Select" />
  <row data1="/MTR0-+-Motor Control" data2="GND-+-Ground" />
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/RDY-+-Disk Ready" />
 </table>

 <text>
  Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex. /CHANGE) anger att
  signalen är aktiv låg.
 </text>
</article>