musjoy.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Automatisk Mus- och Joystick-omkopplare</keyword>
 <keyword hidden="true">musjoyswitch</keyword>
 <topic>Automatisk Mus- och Joystick-omkopplare</topic>

 <ingress>
  En omkopplare för att växla mellan två
  styrenheter, typ mus, joystick eller joypad. Typiskt
  användningsområde är på datorer där
  portarna är svåråtkommliga (Amiga inbyggd i
  tornlåda). Man har då både en mus och en
  joystick inkopplad i samma port och kan lätt växla
  mellan de två utan att behöva rycka i sladdarna.
  Omkopplaren aktiverar en enhet då man trycker på fire
  / vänster musknapp. Valbara lysdioder indikerar vilken enhet
  som är aktiv.
 </ingress>

 <image width="800" height="210" src="el_musjoyswitch_big.jpg" alt="Automatisk mus- och joystick-omkopplare" />

 <codebox title="Komponenter">
  Quad 2-line to 1 multiplexer, 74LS157
  Quad 2-input NAND gate, 74LS00
  Diod, 1N4148
  Kondensator, 10uF (upp till 47uF går bra)
  9 pol. D-sub hona (hylsdon)
  2 st. 9 pol. D-sub hane (stiftdon)
  2 st. Resistorer, 470ohm
  2 st. Lysdioder (valfria)
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Kretsen är byggd kring en fyrvägs 1 av 2 dataselektor
  (74LS157), med en SR vippa byggd av en tvåingångs NAND
  grind (74LA00). Eftersom Amigans X och Y ingångar från
  musen redan går genom en sådan dataselektor internt,
  finns det inget som hindrar oss från att lägga till en
  till. De enda signalerna som drivs av musen är X och Y
  pulserna, dessa kolliderar dock med joystickens styrsignaler,
  så vad vi måste göra är att växla
  mellan dessa signaler. Allt annat kan parallellkopplas.
 </text>
 <text>
  Dataselektorn används för att sköta växlingen
  medan SR vippan är kopplad till vardera portens fire
  (vänster musknapp). När en ports fire-knapp trycks ner
  kommer vippan att växla mellan hög och låg,
  beroende av port, och skickar då en signal till 'select'
  pinnen på dataselektorn. Detta gör att den ena
  uppsättningen insignaler blir aktiva medan de andra blir
  inaktiva. Så förblir det tills knappen i den andra
  porten trycks ner. Knapparna är logiskt OR:ade med den
  oanvända NAND-grinden och buffrade med en diod så de
  endast är aktiva vid 'låg' signal.
 </text>
 <text>
  Det finns många sätt att bygga ihop denna krets,
  själv använde jag en testplatta som utgångspunkt.
  Kretsen blir liten, så det är lätt att bygga in
  den i en låda eller direkt i datorn. För A1200:an blir
  det extra lätt att sätta den internt eftersom musporten
  inte sitter fast i moderkortet på de vanligaste versionerna
  av moderkortet. Där finns också gott om plats att
  sätta in en extra port bredvid den gamla.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />

 <subtopic>Kretsschema</subtopic>

 <image width="571" height="370" src="el_musjoy.png" alt="Kretsschema" />

 <subtopic>Övrigt</subtopic>
 <text topic="Valfria lysdioder">
  Du kan koppla in två lysdioder,
  som figuren visar. Dessa indikerar vilken port som är vald.
  Om du använder små effektiva lysdioder borde det inte
  vara något problem för grindarna att försörja
  dem, om de drar för mycket ström måste de buffras.
  Får du problem med kretsen är detta det första du
  bör kolla, fungerar den utan lysdioder?
 </text>
 <text topic="Autofire">
  Det förekommer en viss inkompatibilitet med vissa
  autofirejoystickar då dessa belastar motstånden lite
  mycket för att få ström till autofire-kretsen.
  Detta kan lösas genom att sätta ett 4,7k motstånd
  från vardera av de fyra switchade ingångarna på
  båda portarna till +5 (pinne 7). Detta bör du dock endast
  göra om du verkligen måste.
 </text>
 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
</article>