musport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Mus- och joystickport</keyword>
 <keyword hidden="true">joystickportar</keyword>
 <topic>Musportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans mus- och joystickport.
 </ingress>

 <table start="1" header=" -+-Mus / Trackball-+-Ljuspenna-+-Digital joystick-+-Proportionell Joystick-+-I/O"
     style="c-+-c-+-c-+-c-+-c">
  <row data="V-pulse-+---+-/Framåt-+-/Knapp 3&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-I"/>
  <row data="H-pulse-+---+-/Bakåt-+---+-I"/>
  <row data="VQ-pulse-+---+-/Vänster-+-/Knapp 1-+-I"/>
  <row data="HQ-pulse-+---+-/Höger-+-/Knapp 2-+-I"/>
  <row data="/Knapp 3 (M)&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-Penntryck-+---+-PotX-+-I&amp;lt;sup&amp;gt;**&amp;lt;/sup&amp;gt;"/>
  <row data="/Knapp 1 (L)-+-/Stråle&amp;lt;br&amp;gt;Avtryckare-+-/Knapp 1-+---+-I&amp;lt;sup&amp;gt;**&amp;lt;/sup&amp;gt;"/>
  <row data="+5V-+-+5V-+-+5V-+-+5V-+--"/>
  <row data="Jord-+-Jord-+-Jord-+-Jord-+--"/>
  <row data="/Knapp 2 (R)-+-/Knapp 2&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-/Knapp 2&amp;lt;sup&amp;gt;*&amp;lt;/sup&amp;gt;-+-PotY-+-I&amp;lt;sup&amp;gt;**&amp;lt;/sup&amp;gt;"/>
 </table>

 <text>
  <sup>*</sup> Dessa knappar är alternativa
  <sup>**</sup> Dessa stift kan även konfigureras som utgångar
 </text>

 <text>
  Pinne 7 i musporten är avsedd för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast detta stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /Knapp 1) anger att signalen är aktiv låg.
 </text>
</article>