parallellport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Parallellport</keyword>
 <keyword hidden="true">parallellporten</keyword>
 <topic>Parallellportens pinkonfiguration</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för Amigans parallellport.
 </ingress>

 <table start="1" header=" -+-Namn-+-I/O-+-Beskrivning" style="c-+-c-+-">
  <row data="/STROBE-+-O-+-Strobe"/>
  <row data="D0-+-I/O-+-Data Bit 0 (LSB)"/>
  <row data="D1-+-I/O-+-Data Bit 1"/>
  <row data="D2-+-I/O-+-Data Bit 2"/>
  <row data="D3-+-I/O-+-Data Bit 3"/>
  <row data="D4-+-I/O-+-Data Bit 4"/>
  <row data="D5-+-I/O-+-Data Bit 5"/>
  <row data="D6-+-I/O-+-Data Bit 6"/>
  <row data="D7-+-I/O-+-Data Bit 7 (MSB)"/>
  <row data="/ACK-+-I-+-Acknowledge"/>
  <row data="BUSY-+-I/O-+-Busy"/>
  <row data="POUT-+-I/O-+-Paper Out"/>
  <row data="SEL-+-I/O-+-Select"/>
  <row data="+5V PULLUP-+----+-+5 Volts DC (10 mA)"/>
  <row data="nc-+----+- "/>
  <row data="/RESET-+-O-+-Reset"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
  <row data="GND-+----+-Signal Ground"/>
 </table>

 <text>
  Pinne 14 i parallellporten är avsedd för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast detta stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /STROBE) anger att signalen är aktiv låg. nc - not
  connected, betyder att stiftet inte är anslutet.
 </text>
</article>