pc.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Programräknare</keyword>
 <keyword>Program counter</keyword>
 <keyword hidden="true">pc</keyword>
 <section>
  <language lang="EN">
   <topic>Program counter</topic>
   <ingress>
    The program counter (PC) is a register in the CPU. It keeps track of where
    in the code the execution is currently at. The register contains the
    address of the executing instruction.
   </ingress>
  </language>
  <language lang="SE">
   <topic>Programräknare</topic>
   <ingress>
    Programräknaren (program counter - PC) är ett register i
    processorn. Det håller ording på var i den
    körande koden man befinner sig. Registret innehåller
    adressen till den instruktion som exekveras för
    tillfället.
   </ingress>
  </language>
 </section>
</article>