rekursion.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Rekursion</keyword>
 <keyword hidden="true">rekursiv</keyword>
 <keyword hidden="true">rekursivt</keyword>
 <keyword hidden="true">rekursiva</keyword>

 <topic>Rekursion</topic>
 <ingress>
  Någonting är rekursivt om det anropar sig själv. Detta gäller allt
  från enkla datatyper till funktioner och hela program.
 </ingress>
 <text>
  Rekursiva datatyper kallar man sådana datatyper som innehåller
  referenser till den egna typen. Notera att det är typen som
  refererar till sig själv, inte nödvändigtvis objekt skapat utifrån
  en rekursiv datatyp. Funktioner och procedurer som är rekursiva
  har ett anrop till sig själva och skapar på så sätt en loop i
  programmet. För att avbryta en sådan loop måste funktionen själv
  upptäcka att det är dags att sluta anropa sig själv. Man kallar
  detta att man når ett basfall.
 </text>
</article>