aktiv.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
  <keyword>Aktiv låg</keyword>
  <topic>Aktiv låg</topic>
  <ingress>
    Aktiv låg innebär att man aktiverar signalen genom att
    koppla den till jord.
  </ingress>
</article>