argument.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Argument</keyword>
 <keyword>Parameter</keyword>
 <keyword hidden="true">argumentet</keyword>
 <keyword hidden="true">argumenten</keyword>
 <keyword hidden="true">parametrar</keyword>
 <keyword hidden="true">parametern</keyword>

 <topic>Argument</topic>
 <ingress>
  Argument används för att skicka data till program och funktioner.
 </ingress>

 <codebox title="Kodexempel i C">
  int addera(int a, int b)
  {
   return a + b;
  }
 </codebox>
 <text>
  Funktionen <code>addera</code> i exemplet ovan tar två argument,
  <code>a</code> och <code>b</code>. Ett anrop till den kan se ut så
  här: <code>addera(42, 4711);</code>
 </text>
</article>