expan1200.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Expansionsport A1200</keyword>
 <topic>Expansionsporten i Amiga 1200</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för expansionsporten i Amiga 1200.
 </ingress>

 <table start1="1" header1=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     start2="76" header2=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     style="c-+-">
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 31" data2="D2-+-Data Bus Bit 2"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 30" data2="D1-+-Data Bus Bit 1"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 29" data2="D0-+-Data Bus Bit 0"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 28" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 27" data2="VCC-+-+5v DC"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 26" data2="/IPL2-+-Int Pri Lvl 2"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 25" data2="/IPL1-+-Int Pri Lvl 1"/>
  <row data1="Reserved-+-Address Bus Bit 24" data2="/IPL0-+-Int Pri Lvl 0"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="/RST-+-Processor Reset"/>
  <row data1="A23-+-Address Bus Bit 23" data2="/HLT-+-Processor Halt"/>
  <row data1="A22-+-Address Bus Bit 22" data2="Reserved-+-nc"/>
  <row data1="A21-+-Address Bus Bit 21" data2="Reserved-+-nc"/>
  <row data1="A20-+-Address Bus Bit 20" data2="SIZE0-+---"/>
  <row data1="A19-+-Address Bus Bit 19" data2="SIZE1-+---"/>
  <row data1="A18-+-Address Bus Bit 18" data2="/AS-+-Address Strobe"/>
  <row data1="A17-+-Address Bus Bit 17" data2="/DS-+-Data Strobe"/>
  <row data1="A16-+-Address Bus Bit 16" data2="R/W-+-Proc. Read/Write"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/BERR-+-Bus Error"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="A15-+-Address Bus Bit 15" data2="/AVEC-+---"/>
  <row data1="A14-+-Address Bus Bit 14" data2="/DSACK1-+-Data Send Ack."/>
  <row data1="A13-+-Address Bus Bit 13" data2="/DSACK2-+-Data Send Ack."/>
  <row data1="A12-+-Address Bus Bit 12" data2="CPUCLKA-+-CPU Clock"/>
  <row data1="A11-+-Address Bus Bit 11" data2="E CLOCK-+-Perip Enable Clk"/>
  <row data1="A10-+-Address Bus Bit 10" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="A9-+-Address Bus Bit 9" data2="VCC-+-+5v DC"/>
  <row data1="A8-+-Address Bus Bit 8" data2="FC2-+-Function Code 2"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="FC1-+-Function Code 1"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="FC0-+-Function Code 0"/>
  <row data1="A7-+-Address Bus Bit 7" data2="/RMC-+---"/>
  <row data1="A6-+-Address Bus Bit 6" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="A5-+-Address Bus Bit 5" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="A4-+-Address Bus Bit 4" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="A3-+-Address Bus Bit 3" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="A2-+-Address Bus Bit 2" data2="/BR-+-Bus Request"/>
  <row data1="A1-+-Address Bus Bit 1" data2="/BG-+-Bus Grant"/>
  <row data1="A0-+-Address Bus Bit 0" data2="nc-+-Reserved"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/BOSS-+---"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="/FPUCS-+-FPU CS"/>
  <row data1="D31-+-Data Bus Bit 31" data2="/FPUSENSE-+-FPU Sense"/>
  <row data1="D30-+-Data Bus Bit 30" data2="CCKA-+---"/>
  <row data1="D29-+-Data Bus Bit 29" data2="/RESET-+-General Reset"/>
  <row data1="D28-+-Data Bus Bit 28" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="D27-+-Data Bus Bit 27" data2="VCC-+-+5v DC"/>
  <row data1="D26-+-Data Bus Bit 26" data2="/NETCS-+---"/>
  <row data1="D25-+-Data Bus Bit 25" data2="/SPARECS-+---"/>
  <row data1="D24-+-Data Bus Bit 24" data2="/RTCCS-+---"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/FLASH-+---"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="/REG-+-Register Enable"/>
  <row data1="D23-+-Data Bus Bit 23" data2="/CCENA-+---"/>
  <row data1="D22-+-Data Bus Bit 22" data2="/WAIT-+-Interrupt"/>
  <row data1="D21-+-Data Bus Bit 21" data2="/KBRESET-+-Keyboard Reset"/>
  <row data1="D20-+-Data Bus Bit 20" data2="/IORD-+-IO Read"/>
  <row data1="D19-+-Data Bus Bit 19" data2="/IOWR-+-IO Write"/>
  <row data1="D18-+-Data Bus Bit 18" data2="/OE-+---"/>
  <row data1="D17-+-Data Bus Bit 17" data2="/WE-+-DRAM Write Enbl."/>
  <row data1="D16-+-Data Bus Bit 16" data2="/OVR-+-Override SysDec"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="XRDY-+-Ext. Data Ready"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="/ZORRO-+---"/>
  <row data1="D15-+-Data Bus Bit 15" data2="/WIDE-+---"/>
  <row data1="D14-+-Data Bus Bit 14" data2="/INT2-+-Interrupt Req."/>
  <row data1="D13-+-Data Bus Bit 13" data2="/INT6-+-Interrupt Req."/>
  <row data1="D12-+-Data Bus Bit 12" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="D11-+-Data Bus Bit 11" data2="VCC-+-+5v DC"/>
  <row data1="D10-+-Data Bus Bit 10" data2="SYSTEM1-+-Ground"/>
  <row data1="D9-+-Data Bus Bit 9" data2="SYSTEM0-+-Ground"/>
  <row data1="D8-+-Data Bus Bit 8" data2="/xRxD-+---"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="/xTxD-+---"/>
  <row data1="VCC-+-+5v DC" data2="/CONFIG OUT-+---"/>
  <row data1="D7-+-Data Bus Bit 7" data2="AUDIO GND-+-Audio Ground"/>
  <row data1="D6-+-Data Bus Bit 6" data2="AUDIO L-+-Left Audio"/>
  <row data1="D5-+-Data Bus Bit 5" data2="AUDIO R-+-Right Audio"/>
  <row data1="D4-+-Data Bus Bit 4" data2="+12V-+-+12v DC"/>
  <row data1="D3-+-Data Bus Bit 3" data2="-12V-+--12v DC"/>
 </table>

 <text>
  Några av stiften i expansionsporten är avsedda för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast dessa stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. AUDIO GND är inte samma sak som GND, blanda
  inte ihop dem. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /IPL0) anger att signalen är aktiv låg. nc - not
  connected, betyder att stiftet inte är anslutet.
 </text>
</article>