ideport.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>IDE-port</keyword>
 <keyword hidden="true">IDE-kontakten</keyword>
 <topic>Intern IDE-kontroller i Amiga 1200 och 4000</topic>

 <ingress>
  Pinkonfiguration för den interna 2,5&quot; IDE-kontrollern i Amiga 1200
  och 4000.
 </ingress>

 <table start1="1" header1=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     start2="23" header2=" -+-Namn-+-Beskrivning"
     style="c-+-">
  <row data1="/RESET-+-Drive Reset" data2="/IOWR-+-IO Write"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="D7-+-Data Bit 7" data2="/IORD-+-IO Read"/>
  <row data1="D8-+-Data Bit 8" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="D6-+-Data Bit 6" data2="WAIT-+-IO Channel Ready"/>
  <row data1="D9-+-Data Bit 9" data2="---+- "/>
  <row data1="D5-+-Data Bit 5" data2="---+- "/>
  <row data1="D10-+-Data Bit 10" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="D4-+-Data Bit 4" data2="/IDE_IRQ-+-Interrupt Request"/>
  <row data1="D11-+-Data Bit 11" data2="---+- "/>
  <row data1="D3-+-Data Bit 3" data2="A1-+-Address 1"/>
  <row data1="D12-+-Data Bit 12" data2="---+- "/>
  <row data1="D2-+-Data Bit 2" data2="A0-+-Address 0"/>
  <row data1="D13-+-Data Bit 13" data2="A2-+-Address 2"/>
  <row data1="D1-+-Data Bit 1" data2="/IDE_CS[1]-+-IDE CS 1"/>
  <row data1="D14-+-Data Bit 14" data2="/IDE_CS[2]-+-IDE CS 2"/>
  <row data1="D0-+-Data Bit 0" data2="/IDE_LED-+-Drive active LED"/>
  <row data1="D15-+-Data Bit 15" data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="VCC-+-+5V DC"/>
  <row data1="---+- " data2="VCC-+-+5V DC"/>
  <row data1="---+- " data2="GND-+-Ground"/>
  <row data1="GND-+-Ground" data2="---+- "/>
 </table>

 <text>
  Pinnarna 41-43 i IDE-porten är avsedda för
  strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut
  endast dessa stift om det krävs för den externa
  utrustningen. Man bör alltid försöka ta
  strömmen direkt från nätagget om det är
  möjligt. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex.
  /RESET) anger att signalen är aktiv låg.
 </text>
</article>