iso-8859-1.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>ISO-8859-1</keyword>
 <keyword>ASCII</keyword>
 <topic>Teckentabell - ASCII / ISO-8859-1</topic>

 <ingress>
  ISO-8859-1 definierades av <a href="http://www.iana.org/">IANA</a>
  1992 för trafik på internet. Denna teckentabell skall
  enligt definitionen användas av all HTTP-trafik med MIME-typ
  som inleds med "text/". Notera att denna tabell skiljer sig
  från Windows-1252 som används av trasiga
  operativsystem.
 </ingress>
 <text>
  Denna teckentabell kallas ofta ASCII-tabell vilket bara är
  halva sanningen, mer precist den första halvan. Tecknen 0-127
  följer den tabell som <a href="http://www.ansi.org/">ANSI</a>
  föreslog på 60-talet under namnet American Standard
  Code for Information Interchange (ASCII).
 </text>
 <text>
  ISO-8859-1 inkluderar <a
  href="http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-094.htm">ECMA-94
  Latin Alphabet No 1</a> som även är känd under
  namnet ISO<nbsp/>8859-1 (notera bindestrecket). Skillnaden mellan
  ISO-8859-1 och ECMA-94 är styrkoderna med teckenkod 0-31 och
  128-159. Dessa positioner saknar definition i ECMA-94 där de
  endast är reserverade för styrkoder. Den betydligt
  äldre ASCII definierar styrkoderna för positionerna 0-31
  och trots (eller kanske tack vare) att ECMA-94 inte
  innehåller någon definition av dessa koder har de
  altså överlevt till ISO-8859-1.
 </text>
 <text>
  Kolumnerna med C-tecken och HTML-notation är inte en del av
  någon av dessa standarder. C-tecknen följer <a
  href="https://hassanolity.files.wordpress.com/2013/11/the_c_programming_language_2.pdf">K&amp;amp;R:s
  C-standard</a>, och HTML-notationen är hämtad från <a
  href="http://www.w3.org/TR/html4/sgml/entities.html">W3C:s
  standard</a>. För fler HTML-namn på specialtecken (som
  matematiska symboler och grekiska bokstäver) se <a
  href="../html/blb.html">HTML - Vad är det?</a>.
 </text>
 <table start="0" header="Dec-+-Hex-+-Oct-+-Binär-+-Tecken-+-C-tecken-+-HTML-+-ISO-Namn"
     style="ct-+-ct-+-ct-+-ct-+-ct-+-lt-+-l">
  <row data="00-+-000-+-00000000-+-CTRL-@-+-\0-+- -+-NUL (Null)" />
  <row data="01-+-001-+-00000001-+-CTRL-A-+- -+- -+-SOH (Start of heading)" />
  <row data="02-+-002-+-00000010-+-CTRL-B-+- -+- -+-STX (Start of text)" />
  <row data="03-+-003-+-00000011-+-CTRL-C-+- -+- -+-ETX (End of text)" />
  <row data="04-+-004-+-00000100-+-CTRL-D-+- -+- -+-EOT (End of transmission)" />
  <row data="05-+-005-+-00000101-+-CTRL-E-+- -+- -+-ENQ (Enquiry)" />
  <row data="06-+-006-+-00000110-+-CTRL-F-+- -+- -+-ACK (Acknowledge)" />
  <row data="07-+-007-+-00000111-+-CTRL-G-+-\a-+- -+-BEL (Bell)" />
  <row data="08-+-010-+-00001000-+-CTRL-H-+-\b-+- -+-BS (Backspace)" />
  <row data="09-+-011-+-00001001-+-CTRL-I-+-\t-+- -+-HT / TAB (Horizontal tab)" />
  <row data="0a-+-012-+-00001010-+-CTRL-J-+-\n-+- -+-LF (Linefeed)" />
  <row data="0b-+-013-+-00001011-+-CTRL-K-+-\v-+- -+-VT (Vertical tab) [Home]" />
  <row data="0c-+-014-+-00001100-+-CTRL-L-+-\f-+- -+-FF (Form feed)" />
  <row data="0d-+-015-+-00001101-+-CTRL-M-+-\r-+- -+-CR (Carriage return)" />
  <row data="0e-+-016-+-00001110-+-CTRL-N-+- -+- -+-SO (Shift out)" />
  <row data="0f-+-017-+-00001111-+-CTRL-O-+- -+- -+-SI (Shift in)" />
  <row data="10-+-020-+-00010000-+-CTRL-P-+- -+- -+-DLE (Data link escape)" />
  <row data="11-+-021-+-00010001-+-CTRL-Q-+- -+- -+-DC1 (Device control 1 / XON)" />
  <row data="12-+-022-+-00010010-+-CTRL-R-+- -+- -+-DC2 (Device control 2)" />
  <row data="13-+-023-+-00010011-+-CTRL-S-+- -+- -+-DC3 (Device control 3 / XOFF)" />
  <row data="14-+-024-+-00010100-+-CTRL-T-+- -+- -+-DC4 (Device control 4)" />
  <row data="15-+-025-+-00010101-+-CTRL-U-+- -+- -+-NAK (Negative aclowledge)" />
  <row data="16-+-026-+-00010110-+-CTRL-V-+- -+- -+-SYN (Synchronous idle)" />
  <row data="17-+-027-+-00010111-+-CTRL-W-+- -+- -+-ETB (End transmission blocks)" />
  <row data="18-+-030-+-00011000-+-CTRL-X-+- -+- -+-CAN (Cancel)" />
  <row data="19-+-031-+-00011001-+-CTRL-Y-+- -+- -+-EM (End of medium)" />
  <row data="1a-+-032-+-00011010-+-CTRL-Z-+- -+- -+-SUB (Substitute)" />
  <row data="1b-+-033-+-00011011-+-CTRL-[-+- -+- -+-ESC (Escape)" />
  <row data="1c-+-034-+-00011100-+-CTRL-\-+- -+- -+-FS (File separator) [Cursor right]" />
  <row data="1d-+-035-+-00011101-+-CTRL-]-+- -+- -+-GS (Group separator) [Cursor left]" />
  <row data="1e-+-036-+-00011110-+-CTRL-^-+- -+- -+-RS (Record separator) [Cursor up]" />
  <row data="1f-+-037-+-00011111-+-CTRL-_-+- -+- -+-US (Unit separator) [Cursor down]" />
  <row data="20-+-040-+-00100000-+- -+- -+-&amp;amp;amp;nbsp;-+-Space" />
  <row data="21-+-041-+-00100001-+-!-+- -+- -+-Exclamation point" />
  <row data="22-+-042-+-00100010-+-&amp;amp;quot;-+-\&amp;amp;quot;-+-&amp;amp;amp;quot;-+-Quotation mark" />
  <row data="23-+-043-+-00100011-+-#-+- -+- -+-Hash mark (Pound sign)" />
  <row data="24-+-044-+-00100100-+-$-+- -+- -+-Dollar sign" />
  <row data="25-+-045-+-00100101-+-%-+- -+- -+-Percent sign" />
  <row data="26-+-046-+-00100110-+-&amp;amp;amp;-+- -+-&amp;amp;amp;amp;-+-Ampersand" />
  <row data="27-+-047-+-00100111-+-'-+-\'-+- -+-Apostrophe" />
  <row data="28-+-050-+-00101000-+-(-+- -+- -+-Left parenthesis" />
  <row data="29-+-051-+-00101001-+-)-+- -+- -+-Right parenthesis" />
  <row data="2a-+-052-+-00101010-+-*-+- -+- -+-Asterisk" />
  <row data="2b-+-053-+-00101011-+-+-+- -+- -+-Plus sign" />
  <row data="2c-+-054-+-00101100-+-,-+- -+- -+-Comma" />
  <row data="2d-+-055-+-00101101-+---+- -+- -+-Hyphen" />
  <row data="2e-+-056-+-00101110-+-.-+- -+- -+-Period" />
  <row data="2f-+-057-+-00101111-+-/-+- -+- -+-Slash" />
  <row data="30-+-060-+-00110000-+-0-+- -+- -+-Digit 0" />
  <row data="31-+-061-+-00110001-+-1-+- -+- -+-Digit 1" />
  <row data="32-+-062-+-00110010-+-2-+- -+- -+-Digit 2" />
  <row data="33-+-063-+-00110011-+-3-+- -+- -+-Digit 3" />
  <row data="34-+-064-+-00110100-+-4-+- -+- -+-Digit 4" />
  <row data="35-+-065-+-00110101-+-5-+- -+- -+-Digit 5" />
  <row data="36-+-066-+-00110110-+-6-+- -+- -+-Digit 6" />
  <row data="37-+-067-+-00110111-+-7-+- -+- -+-Digit 7" />
  <row data="38-+-070-+-00111000-+-8-+- -+- -+-Digit 8" />
  <row data="39-+-071-+-00111001-+-9-+- -+- -+-Digit 9" />
  <row data="3a-+-072-+-00111010-+-:-+- -+- -+-Colon" />
  <row data="3b-+-073-+-00111011-+-;-+- -+- -+-Semicolon" />
  <row data="3c-+-074-+-00111100-+-&amp;amp;lt;-+- -+-&amp;amp;amp;lt;-+-Left angle bracket (Less than)" />
  <row data="3d-+-075-+-00111101-+-=-+- -+- -+-Equal sign" />
  <row data="3e-+-076-+-00111110-+-&amp;amp;gt;-+- -+-&amp;amp;amp;gt;-+-Right angle bracket (Greater than)" />
  <row data="3f-+-077-+-00111111-+-?-+-\?-+- -+-Question mark" />
  <row data="40-+-100-+-01000000-+-@-+- -+- -+-Commercial at sign" />
  <row data="41-+-101-+-01000001-+-A-+- -+- -+-Captial A" />
  <row data="42-+-102-+-01000010-+-B-+- -+- -+-Capital B" />
  <row data="43-+-103-+-01000011-+-C-+- -+- -+-Capital C" />
  <row data="44-+-104-+-01000100-+-D-+- -+- -+-Capital D" />
  <row data="45-+-105-+-01000101-+-E-+- -+- -+-Capital E" />
  <row data="46-+-106-+-01000110-+-F-+- -+- -+-Capital F" />
  <row data="47-+-107-+-01000111-+-G-+- -+- -+-Capital G" />
  <row data="48-+-110-+-01001000-+-H-+- -+- -+-Capital H" />
  <row data="49-+-111-+-01001001-+-I-+- -+- -+-Capital I" />
  <row data="4a-+-112-+-01001010-+-J-+- -+- -+-Capital J" />
  <row data="4b-+-113-+-01001011-+-K-+- -+- -+-Capital K" />
  <row data="4c-+-114-+-01001100-+-L-+- -+- -+-Capital L" />
  <row data="4d-+-115-+-01001101-+-M-+- -+- -+-Capital M" />
  <row data="4e-+-116-+-01001110-+-N-+- -+- -+-Capital N" />
  <row data="4f-+-117-+-01001111-+-O-+- -+- -+-Capital O" />
  <row data="50-+-120-+-01010000-+-P-+- -+- -+-Capital P" />
  <row data="51-+-121-+-01010001-+-Q-+- -+- -+-Capital Q" />
  <row data="52-+-122-+-01010010-+-R-+- -+- -+-Capital R" />
  <row data="53-+-123-+-01010011-+-S-+- -+- -+-Capital S" />
  <row data="54-+-124-+-01010100-+-T-+- -+- -+-Capital T" />
  <row data="55-+-125-+-01010101-+-U-+- -+- -+-Capital U" />
  <row data="56-+-126-+-01010110-+-V-+- -+- -+-Capital V" />
  <row data="57-+-127-+-01010111-+-W-+- -+- -+-Capital W" />
  <row data="58-+-130-+-01011000-+-X-+- -+- -+-Capital X" />
  <row data="59-+-131-+-01011001-+-Y-+- -+- -+-Capital Y" />
  <row data="5a-+-132-+-01011010-+-Z-+- -+- -+-Capital Z" />
  <row data="5b-+-133-+-01011011-+-[-+- -+- -+-Left square bracket" />
  <row data="5c-+-134-+-01011100-+-\-+-\\-+- -+-Backslash" />
  <row data="5d-+-135-+-01011101-+-]-+- -+- -+-Right square bracket" />
  <row data="5e-+-136-+-01011110-+-^-+- -+- -+-Caret" />
  <row data="5f-+-137-+-01011111-+-_-+- -+- -+-Underscore" />
  <row data="60-+-140-+-01100000-+-`-+- -+- -+-Grave accent (Back quote)" />
  <row data="61-+-141-+-01100001-+-a-+- -+- -+-Small a" />
  <row data="62-+-142-+-01100010-+-b-+- -+- -+-Small b" />
  <row data="63-+-143-+-01100011-+-c-+- -+- -+-Small c" />
  <row data="64-+-144-+-01100100-+-d-+- -+- -+-Small d" />
  <row data="65-+-145-+-01100101-+-e-+- -+- -+-Small e" />
  <row data="66-+-146-+-01100110-+-f-+- -+- -+-Small f" />
  <row data="67-+-147-+-01100111-+-g-+- -+- -+-Small g" />
  <row data="68-+-150-+-01101000-+-h-+- -+- -+-Small h" />
  <row data="69-+-151-+-01101001-+-i-+- -+- -+-Small i" />
  <row data="6a-+-152-+-01101010-+-j-+- -+- -+-Small j" />
  <row data="6b-+-153-+-01101011-+-k-+- -+- -+-Small k" />
  <row data="6c-+-154-+-01101100-+-l-+- -+- -+-Small l" />
  <row data="6d-+-155-+-01101101-+-m-+- -+- -+-Small m" />
  <row data="6e-+-156-+-01101110-+-n-+- -+- -+-Small n" />
  <row data="6f-+-157-+-01101111-+-o-+- -+- -+-Small o" />
  <row data="70-+-160-+-01110000-+-p-+- -+- -+-Small p" />
  <row data="71-+-161-+-01110001-+-q-+- -+- -+-Small q" />
  <row data="72-+-162-+-01110010-+-r-+- -+- -+-Small r" />
  <row data="73-+-163-+-01110011-+-s-+- -+- -+-Small s" />
  <row data="74-+-164-+-01110100-+-t-+- -+- -+-Small t" />
  <row data="75-+-165-+-01110101-+-u-+- -+- -+-Small u" />
  <row data="76-+-166-+-01110110-+-v-+- -+- -+-Small v" />
  <row data="77-+-167-+-01110111-+-w-+- -+- -+-Small w" />
  <row data="78-+-170-+-01111000-+-x-+- -+- -+-Small x" />
  <row data="79-+-171-+-01111001-+-y-+- -+- -+-Small y" />
  <row data="7a-+-172-+-01111010-+-z-+- -+- -+-Small z" />
  <row data="7b-+-173-+-01111011-+-{-+- -+- -+-Left curly brace" />
  <row data="7c-+-174-+-01111100-+-|-+- -+- -+-Vertical bar" />
  <row data="7d-+-175-+-01111101-+-}-+- -+- -+-Right curly brace" />
  <row data="7e-+-176-+-01111110-+-~-+- -+- -+-Tilde" />
  <row data="7f-+-177-+-01111111-+- -+- -+- -+-DEL (Delete)" />
  <row data="80-+-200-+-10000000-+- -+- -+- -+-PAD (Padding)" />
  <row data="81-+-201-+-10000001-+- -+- -+- -+-HOP (High octet preset)" />
  <row data="82-+-202-+-10000010-+- -+- -+- -+-BPH (Break permitted here)" />
  <row data="83-+-203-+-10000011-+- -+- -+- -+-NBH (No break here)" />
  <row data="84-+-204-+-10000100-+- -+- -+- -+-IND (Index)" />
  <row data="85-+-205-+-10000101-+- -+- -+- -+-NEL (Next line)" />
  <row data="86-+-206-+-10000110-+- -+- -+- -+-SSA (Start of selected area)" />
  <row data="87-+-207-+-10000111-+- -+- -+- -+-ESA (End of selected area)" />
  <row data="88-+-210-+-10001000-+- -+- -+- -+-HTS (Character tabulation set)" />
  <row data="89-+-211-+-10001001-+- -+- -+- -+-HTJ (Character tabulation with justification)" />
  <row data="8a-+-212-+-10001010-+- -+- -+- -+-VTS (Line tabulation set)" />
  <row data="8b-+-213-+-10001011-+- -+- -+- -+-PLD (Partial line down)" />
  <row data="8c-+-214-+-10001100-+- -+- -+- -+-PLU (Partial line up)" />
  <row data="8d-+-215-+-10001101-+- -+- -+- -+-RI (Reverse line feed)" />
  <row data="8e-+-216-+-10001110-+- -+- -+- -+-SS2 (Single shift 2)" />
  <row data="8f-+-217-+-10001111-+- -+- -+- -+-SS3 (Single shift 3)" />
  <row data="90-+-220-+-10010000-+- -+- -+- -+-DCS (Device control string)" />
  <row data="91-+-221-+-10010001-+- -+- -+- -+-PU1 (Private use 1)" />
  <row data="92-+-222-+-10010010-+- -+- -+- -+-PU2 (Private use 2)" />
  <row data="93-+-223-+-10010011-+- -+- -+- -+-STS (Set transmit state)" />
  <row data="94-+-224-+-10010100-+- -+- -+- -+-CCH (Cancel)" />
  <row data="95-+-225-+-10010101-+- -+- -+- -+-MW (Message waiting)" />
  <row data="96-+-226-+-10010110-+- -+- -+- -+-SPA (Start of protected area)" />
  <row data="97-+-227-+-10010111-+- -+- -+- -+-SPE (End of protected area)" />
  <row data="98-+-230-+-10011000-+- -+- -+- -+-SOS (Start of string)" />
  <row data="99-+-231-+-10011001-+- -+- -+- -+-SGCI (Single graphic caracter introducer)" />
  <row data="9a-+-232-+-10011010-+- -+- -+- -+-SCI (Single caracter introducer)" />
  <row data="9b-+-233-+-10011011-+- -+- -+- -+-CSI (Control sequence introducer)" />
  <row data="9c-+-234-+-10011100-+- -+- -+- -+-ST (String terminator)" />
  <row data="9d-+-235-+-10011101-+- -+- -+- -+-OSC (Operating system command)" />
  <row data="9e-+-236-+-10011110-+- -+- -+- -+-PM (Privacy message)" />
  <row data="9f-+-237-+-10011111-+- -+- -+- -+-APC (Application program command)" />
  <row data="a0-+-240-+-10100000-+- -+- -+-&amp;amp;nbsp;-+-Nonbreaking space" />
  <row data="a1-+-241-+-10100001-+-&amp;amp;iexcl;-+- -+-&amp;amp;amp;iexcl;-+-Inverted exclamation point" />
  <row data="a2-+-242-+-10100010-+-&amp;amp;cent;-+- -+-&amp;amp;amp;cent;-+-Cent sign" />
  <row data="a3-+-243-+-10100011-+-&amp;amp;pound;-+- -+-&amp;amp;amp;pound;-+-Pound sign" />
  <row data="a4-+-244-+-10100100-+-&amp;amp;curren;-+- -+-&amp;amp;amp;curren;-+-General currency sign" />
  <row data="a5-+-245-+-10100101-+-&amp;amp;yen;-+- -+-&amp;amp;amp;yen;-+-Yen sign" />
  <row data="a6-+-246-+-10100110-+-&amp;amp;brvbar;-+- -+-&amp;amp;amp;brvbar;-+-Broken vertical bar" />
  <row data="a7-+-247-+-10100111-+-&amp;amp;sect;-+- -+-&amp;amp;amp;sect;-+-Section sign" />
  <row data="a8-+-250-+-10101000-+-&amp;amp;uml;-+- -+-&amp;amp;amp;uml;-+-Umlaut" />
  <row data="a9-+-251-+-10101001-+-&amp;amp;copy;-+- -+-&amp;amp;amp;copy;-+-Copyright" />
  <row data="aa-+-252-+-10101010-+-&amp;amp;ordf;-+- -+-&amp;amp;amp;ordf;-+-Feminine ordinal" />
  <row data="ab-+-253-+-10101011-+-&amp;amp;laquo;-+- -+-&amp;amp;amp;laquo;-+-Left angle quote" />
  <row data="ac-+-254-+-10101100-+-&amp;amp;not;-+- -+-&amp;amp;amp;not;-+-Not sign" />
  <row data="ad-+-255-+-10101101-+---+- -+-&amp;amp;amp;shy;-+-Soft hyphen" />
  <row data="ae-+-256-+-10101110-+-&amp;amp;reg;-+- -+-&amp;amp;amp;reg;-+-Registered trademark" />
  <row data="af-+-257-+-10101111-+-&amp;amp;macr;-+- -+-&amp;amp;amp;macr;-+-Macron accent" />
  <row data="b0-+-260-+-10110000-+-&amp;amp;deg;-+- -+-&amp;amp;amp;deg;-+-Degree sign" />
  <row data="b1-+-261-+-10110001-+-&amp;amp;plusmn;-+- -+-&amp;amp;amp;plusmn;-+-Plus or minus" />
  <row data="b2-+-262-+-10110010-+-&amp;amp;sup2;-+- -+-&amp;amp;amp;sup2;-+-Superscript 2" />
  <row data="b3-+-263-+-10110011-+-&amp;amp;sup3;-+- -+-&amp;amp;amp;sup3;-+-Superscript 3" />
  <row data="b4-+-264-+-10110100-+-&amp;amp;acute;-+- -+-&amp;amp;amp;acute;-+-Acute accent" />
  <row data="b5-+-265-+-10110101-+-&amp;amp;micro;-+- -+-&amp;amp;amp;micro;-+-Micro sign" />
  <row data="b6-+-266-+-10110110-+-&amp;amp;para;-+- -+-&amp;amp;amp;para;-+-Paragraph sign" />
  <row data="b7-+-267-+-10110111-+-&amp;amp;middot;-+- -+-&amp;amp;amp;middot;-+-Middle dot" />
  <row data="b8-+-270-+-10111000-+-&amp;amp;cedil;-+- -+-&amp;amp;amp;cedil;-+-Cedilla" />
  <row data="b9-+-271-+-10111001-+-&amp;amp;sup1;-+- -+-&amp;amp;amp;sup1;-+-Superscript 1" />
  <row data="ba-+-272-+-10111010-+-&amp;amp;ordm;-+- -+-&amp;amp;amp;ordm;-+-Masculine ordinal" />
  <row data="bb-+-273-+-10111011-+-&amp;amp;raquo;-+- -+-&amp;amp;amp;raquo;-+-Right angle qoute" />
  <row data="bc-+-274-+-10111100-+-&amp;amp;frac14;-+- -+-&amp;amp;amp;frac14;-+-Fraction one-four" />
  <row data="bd-+-275-+-10111101-+-&amp;amp;frac12;-+- -+-&amp;amp;amp;frac12;-+-Fraction one-half" />
  <row data="be-+-276-+-10111110-+-&amp;amp;frac34;-+- -+-&amp;amp;amp;frac34;-+-Fraction three-fourths" />
  <row data="bf-+-277-+-10111111-+-&amp;amp;iquest;-+- -+-&amp;amp;amp;iquest;-+-Inverted question mark" />
  <row data="c0-+-300-+-11000000-+-&amp;amp;Agrave;-+- -+-&amp;amp;amp;Agrave;-+-Capital A, grave accent" />
  <row data="c1-+-301-+-11000001-+-&amp;amp;Aacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Aacute;-+-Capital A, acute accent" />
  <row data="c2-+-302-+-11000010-+-&amp;amp;Acirc;-+- -+-&amp;amp;amp;Acirc;-+-Capital A, circumflex accent" />
  <row data="c3-+-303-+-11000011-+-&amp;amp;Atilde;-+- -+-&amp;amp;amp;Atilde;-+-Capital A, tilde" />
  <row data="c4-+-304-+-11000100-+-&amp;amp;Auml;-+- -+-&amp;amp;amp;Auml;-+-Capital A, umlaut" />
  <row data="c5-+-305-+-11000101-+-&amp;amp;Aring;-+- -+-&amp;amp;amp;Aring;-+-Capital A, ring" />
  <row data="c6-+-306-+-11000110-+-&amp;amp;AElig;-+- -+-&amp;amp;amp;AElig;-+-Capital AE ligature" />
  <row data="c7-+-307-+-11000111-+-&amp;amp;Ccedil;-+- -+-&amp;amp;amp;Ccedil;-+-Capital C, cedilla" />
  <row data="c8-+-310-+-11001000-+-&amp;amp;Egrave;-+- -+-&amp;amp;amp;Egrave;-+-Capital E, gs rave accent" />
  <row data="c9-+-311-+-11001001-+-&amp;amp;Eacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Eacute;-+-Capital E, acute accent" />
  <row data="ca-+-312-+-11001010-+-&amp;amp;Ecirc;-+- -+-&amp;amp;amp;Ecirc;-+-Capital E, circumflex accent" />
  <row data="cb-+-313-+-11001011-+-&amp;amp;Euml;-+- -+-&amp;amp;amp;Euml;-+-Capital E, umlaut" />
  <row data="cc-+-314-+-11001100-+-&amp;amp;Igrave;-+- -+-&amp;amp;amp;Igrave;-+-Capital I, grave accent" />
  <row data="cd-+-315-+-11001101-+-&amp;amp;Iacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Iacute;-+-Capital I, acute accent" />
  <row data="ce-+-316-+-11001110-+-&amp;amp;Icirc;-+- -+-&amp;amp;amp;Icirc;-+-Capital I, circumflex accent" />
  <row data="cf-+-317-+-11001111-+-&amp;amp;Iuml;-+- -+-&amp;amp;amp;Iuml;-+-Capital I, umlaut" />
  <row data="d0-+-320-+-11010000-+-&amp;amp;ETH;-+- -+-&amp;amp;amp;ETH;-+-Capital eth, Icelandic" />
  <row data="d1-+-321-+-11010001-+-&amp;amp;Ntilde;-+- -+-&amp;amp;amp;Ntilde;-+-Capital N, tilde" />
  <row data="d2-+-322-+-11010010-+-&amp;amp;Ograve;-+- -+-&amp;amp;amp;Ograve;-+-Capital O, grave accent" />
  <row data="d3-+-323-+-11010011-+-&amp;amp;Oacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Oacute;-+-Capital O, acute accent" />
  <row data="d4-+-324-+-11010100-+-&amp;amp;Ocirc;-+- -+-&amp;amp;amp;Ocirc;-+-Capital O, circumflex accent" />
  <row data="d5-+-325-+-11010101-+-&amp;amp;Otilde;-+- -+-&amp;amp;amp;Otilde;-+-Capital O, tilde" />
  <row data="d6-+-326-+-11010110-+-&amp;amp;Ouml;-+- -+-&amp;amp;amp;Ouml;-+-Capital O, umlaut" />
  <row data="d7-+-327-+-11010111-+-&amp;amp;times;-+- -+-&amp;amp;amp;times;-+-Multiply sign" />
  <row data="d8-+-330-+-11011000-+-&amp;amp;Oslash;-+- -+-&amp;amp;amp;Oslash;-+-Capital O, slash" />
  <row data="d9-+-331-+-11011001-+-&amp;amp;Ugrave;-+- -+-&amp;amp;amp;Ugrave;-+-Capital U, grave accent" />
  <row data="da-+-332-+-11011010-+-&amp;amp;Uacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Uacute;-+-Capital U, acute accent" />
  <row data="db-+-333-+-11011011-+-&amp;amp;Ucirc;-+- -+-&amp;amp;amp;Ucirc;-+-Capital U, circumflex accent" />
  <row data="dc-+-334-+-11011100-+-&amp;amp;Uuml;-+- -+-&amp;amp;amp;Uuml;-+-Capital U, umlaut" />
  <row data="dd-+-335-+-11011101-+-&amp;amp;Yacute;-+- -+-&amp;amp;amp;Yacute;-+-Capital Y, acute accent" />
  <row data="de-+-336-+-11011110-+-&amp;amp;THORN;-+- -+-&amp;amp;amp;THORN;-+-Capital thorn, Icelandic" />
  <row data="df-+-337-+-11011111-+-&amp;amp;szlig;-+- -+-&amp;amp;amp;szlig;-+-Small sz ligature, German" />
  <row data="e0-+-340-+-11100000-+-&amp;amp;agrave;-+- -+-&amp;amp;amp;agrave;-+-Small a, grave accent" />
  <row data="e1-+-341-+-11100001-+-&amp;amp;aacute;-+- -+-&amp;amp;amp;aacute;-+-Small a, acute accent" />
  <row data="e2-+-342-+-11100010-+-&amp;amp;acirc;-+- -+-&amp;amp;amp;acirc;-+-Small a, circumflex accent" />
  <row data="e3-+-343-+-11100011-+-&amp;amp;atilde;-+- -+-&amp;amp;amp;atilde;-+-Small a, tilde" />
  <row data="e4-+-344-+-11100100-+-&amp;amp;auml;-+- -+-&amp;amp;amp;auml;-+-Small a, umlaut" />
  <row data="e5-+-345-+-11100101-+-&amp;amp;aring;-+- -+-&amp;amp;amp;aring;-+-Small a, ring" />
  <row data="e6-+-346-+-11100110-+-&amp;amp;aelig;-+- -+-&amp;amp;amp;aelig;-+-Small ae ligature" />
  <row data="e7-+-347-+-11100111-+-&amp;amp;ccedil;-+- -+-&amp;amp;amp;ccedil;-+-Small c, cedilla" />
  <row data="e8-+-350-+-11101000-+-&amp;amp;egrave;-+- -+-&amp;amp;amp;egrave;-+-Small e, grave accent" />
  <row data="e9-+-351-+-11101001-+-&amp;amp;eacute;-+- -+-&amp;amp;amp;eacute;-+-Small e, acute accent" />
  <row data="ea-+-352-+-11101010-+-&amp;amp;ecirc;-+- -+-&amp;amp;amp;ecirc;-+-Small e, circumflex accent" />
  <row data="eb-+-353-+-11101011-+-&amp;amp;euml;-+- -+-&amp;amp;amp;euml;-+-Small e, umlaut" />
  <row data="ec-+-354-+-11101100-+-&amp;amp;igrave;-+- -+-&amp;amp;amp;igrave;-+-Small i, grave accent" />
  <row data="ed-+-355-+-11101101-+-&amp;amp;iacute;-+- -+-&amp;amp;amp;iacute;-+-Small i, acute accent" />
  <row data="ee-+-356-+-11101110-+-&amp;amp;icirc;-+- -+-&amp;amp;amp;icirc;-+-Small i, circumflex accent" />
  <row data="ef-+-357-+-11101111-+-&amp;amp;iuml;-+- -+-&amp;amp;amp;iuml;-+-Small i, umlaut" />
  <row data="f0-+-360-+-11110000-+-&amp;amp;eth;-+- -+-&amp;amp;amp;eth;-+-Small eth, Icelandic" />
  <row data="f1-+-361-+-11110001-+-&amp;amp;ntilde;-+- -+-&amp;amp;amp;ntilde;-+-Small n, tilde" />
  <row data="f2-+-362-+-11110010-+-&amp;amp;ograve;-+- -+-&amp;amp;amp;ograve;-+-Small o, grave accent" />
  <row data="f3-+-363-+-11110011-+-&amp;amp;oacute;-+- -+-&amp;amp;amp;oacute;-+-Small o, acute accent" />
  <row data="f4-+-364-+-11110100-+-&amp;amp;ocirc;-+- -+-&amp;amp;amp;ocirc;-+-Small o, circumflex accent" />
  <row data="f5-+-365-+-11110101-+-&amp;amp;otilde;-+- -+-&amp;amp;amp;otilde;-+-Small o, tilde" />
  <row data="f6-+-366-+-11110110-+-&amp;amp;ouml;-+- -+-&amp;amp;amp;ouml;-+-Small o, umlaut" />
  <row data="f7-+-367-+-11110111-+-&amp;amp;divide;-+- -+-&amp;amp;amp;divide;-+-Division sign" />
  <row data="f8-+-370-+-11111000-+-&amp;amp;oslash;-+- -+-&amp;amp;amp;oslash;-+-Small o, slash" />
  <row data="f9-+-371-+-11111001-+-&amp;amp;ugrave;-+- -+-&amp;amp;amp;ugrave;-+-Small u, grave accent" />
  <row data="fa-+-372-+-11111010-+-&amp;amp;uacute;-+- -+-&amp;amp;amp;uacute;-+-Small u, acute accent" />
  <row data="fb-+-373-+-11111011-+-&amp;amp;ucirc;-+- -+-&amp;amp;amp;ucirc;-+-Small u, circumflex accent" />
  <row data="fc-+-374-+-11111100-+-&amp;amp;uuml;-+- -+-&amp;amp;amp;uuml;-+-Small u, umlaut" />
  <row data="fd-+-375-+-11111101-+-&amp;amp;yacute;-+- -+-&amp;amp;amp;yacute;-+-Small y, acute accent" />
  <row data="fe-+-376-+-11111110-+-&amp;amp;thorn;-+- -+-&amp;amp;amp;thorn;-+-Small thorn, Icelandic" />
  <row data="ff-+-377-+-11111111-+-&amp;amp;yuml;-+- -+-&amp;amp;amp;yuml;-+-Small y, umlaut" />
 </table>
</article>