Bondens_snapsvisa.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
   <keyword>Bondens snapsvisa</keyword>
   <topic>Bondens snapsvisa</topic>
   <ingress>
     Denna text kom till som en reaktion på det inte helt sevärda
     programmet "Bonde söker fru".
   </ingress>
   <formulabox title="(mel. 'Fattig bonddräng')">
Jag är fjantig bonddräng men jag blev känd ändå.
Varit med på TV å i tidningen å.
Sökte äkta halva men det blev en stor flopp.
Fick bar' lilla tersen så nu dricker jag opp.
   </formulabox>
</article>