GDB.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
   <keyword>GDB</keyword>
   <topic>GDB</topic>
   <ingress>
     Att debugga är ju alltid kul.
   </ingress>
   <formulabox title="(mel. 'Snickerboa')">
Jag checka in en måndagsfix som inte blev så bra.
Den kraschade i nattens test så nu debuggar jag.

GDB hoppfallera, å GDB hoppfallerej
är bra att ha, hoppfallerej
för lilla mej, hoppfallerej.

Det får bli slut på dålig kod har chefen sagt ifrån.
Men jag skrev en bit alldeles nyss som nog tar knäcken på'n.

GDB hoppfallera, å GDB hoppfallerej
är bra att ha, hoppfallerej
för lilla mej, hoppfallerej.
   </formulabox>
</article>