Rod_overall.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Röd overall</keyword>
  <topic>Röd overall</topic>
  <ingress>
   Det är oklart om denna text skrevs till någon speciell fest eller om den
   bara uppstod ändå. En ganska trolig motivation till sången är Uppsalateknolgernas
   fest "Novemberkåsan".
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'YMCA')">
Varför?! Ska det vara så här?
Jag sa: Varför?! Är detta tupparnas här?
Det är därför, som det går som det går.
När vi på planen där ska tävla.

Titta! De springer runt i en ring.
Jag sa: Titta! Som yra höns runt om kring.
Man kan undra, om dom springer i kapp
Med en vilsen fyllekajja.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

Vi springer runt i en röd overall,
vi springer runt i en röd overall.
På ett förträffligt sätt, skiljer sig våran ätt
ut från alla yra tuppar.

Se här! Vi springer inte i ring.
Jag sa: Se här! Vi springer inte nånting.
Men vad gör det? När man kan bli yr ändå.
Med hjälp av alkoholeffekter.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

Vi springer runt i en röd overall,
vi springer runt i en röd overall.
Men inte länge till, snart ligger vi nog still,
om vi får dricka lite mera.
-*dunk, dunk, dunk, dunk, dunk*-

||: Vi springer runt i en röd overall,  
vi springer runt i en röd overall.
Och när vi sprungit klart,
vilket nog är rätt snart,
  ska vi dricka ännu mera. :||
  </formulabox>
</article>