Staffan_snapsar.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Staffansvisan</keyword>
  <topic>Staffansvisan</topic>
  <ingress>
   När man gör sånghäften till julmiddagar så behövs det juliga snapsvisor.
   Därför skrevs den här. 2010.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Staffan var en stalledräng')">
Staffan snapsar Akvavit,
det gör han ju så gärna.
Han hänger sig åt denna rit,
allt för den ljusa stjärna.
Ingen botten synes än,
snapsarna i magen ner vi sänka.

Femte snapsen äro grå,
den har vi gjort i skrubben.
Den snapsar Staffan själv uppå,
det är den bästa nubben.
Ingen botten synes än,
snapsarna i magen ner vi sänka.

Nu är jul uti vart hus,
Lucia snapsar gärna.
Julesnapps och juleljus,
vi ger till varje tärna.
Ingen botten synes än,
snapsarna i magen ner vi sänka.
  </formulabox>
</article>