The_prayer.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>The prayer</keyword>
  <keyword>Alkisvisan</keyword>
  <topic>The prayer - Alkisvisan</topic>
  <ingress>
   Det enda tillfälle då jag är ganska säker på att denna text framförts
   är under en herrmiddag med temat "silver".
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Oh lord..')">
Oh, lord, won't you give me a bottle of beer
been drinking all morning
haven't got any more here
Wanna stay drunk till the evening
but it's going to be hard
Oh, lord, If you don't give me the beer that I want.

Oh, lord, won't you give me a bottle of rum
my bottle is emty
got the rest of it at home
Wanna stay drunk till the evening
but it wont be easy done
Oh, lord, if you don't give me a botle of rum.

Oh, lord, wont you give me a bottle of liquer
I'll soon be all sober
my hands will start flicker
Wanna stay drunk till the evening
but I'm only getting sicker
So lord, you got to give me a bottle of liquer
  </formulabox>
</article>