Uppsala.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="lyrics" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../article.xsd">
  <keyword>Uppsala</keyword>
  <topic>Uppsala</topic>
  <ingress>
   Under ett svagt ögonblick på en sittning i Umeå (Otympliga spelen 2000) skrev
   undertecknad upp sig på en spexlista. Det vill säga listan som
   annonserar vilka som ska framföra spex under sittningen. Som om detta
   inte var illa nog så skrev han upp sig två gånger. Detta trots
   att det inte fanns ett enda spex skrivet då sittningen började.
   Att framföra ett spex innebär så gott som alltid en "omstart"
   då man förväntas framföra ett annat spex. Två
   namnteckningar på listan innebär alltså att fyra spex skulle
   skrivas under den tid det tar att äta en trerätters middag.
   En av de fyra sångerna som skrevs (den klart sämsta) är "Uppsala". Den är
   inte bara ett nödrim och en tveksam förkortning, den är
   även en nödsång.
  </ingress>
  <formulabox title="(mel. 'Helan går')">
Uppsala, vi bangar aldrig på en fest.
Uppsala, nej vi är alltid med.
Så om ni börja dricka vill,
så säg då bara 'sala till.
Uppsala, vi hänger alltid med!
-+X Skål! X+-
  </formulabox>
</article>