msb.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Mest signifikanta biten</keyword>
 <keyword>Most Significant Bit</keyword>
 <keyword hidden="true">msb</keyword>
 <topic>Mest signifikanta biten</topic>
 <ingress>
  Den mest signifikanta biten i ett binärt tal är den som
  har det högsta värdet. I ett åttabitars tal
  är det bit 7, det vill säga biten som är värd
  128 som är den mest signifikanta. På engelska heter den
  least significant bit (LSB).
 </ingress>
</article>