overlagring.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Överlagring</keyword>
 <topic>Överlagring</topic>
 <ingress>
  Att överlagra en metod innebär att man byter ut en existerande
  metod som gjorts tillgänglig genom till exempel arv. Den nya
  metoden kommer alltså att ha samma namn och argument som den
  gamla. När man anropar metoden kommer rätt version att anropas
  automatiskt. Runtime-miljön kan nämligen, genom att titta på
  vilken klass objektet tillhör, avgöra vilken metod som ska
  anropas.
 </ingress>
</article>