public.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>public</keyword>
 <keyword>private</keyword>
 <keyword>protected</keyword>
 <keyword hidden="true">publik</keyword>
 <keyword hidden="true">privat</keyword>

 <topic>Private / Protected / Package / Public</topic>
 <ingress>
  <code>public</code>, <code>protected</code> och
  <code>private</code> är modifierare som beskriver vem som får se
  olika delar av ett program. Orden är främst aktuella i
  programmeringsspråket Java. Man skriver något av orden framför
  metoder eller instansvariabler. Om man inte skriver något av de
  tre orden finns det ett fjärde alternativ som kallas package -
  paketsynlig.
 </ingress>
 <text>
  Det som deklareras som <code>private</code> kan endast ses av kod
  som finns i den aktuella klassen. <code>protected</code> används
  om man vill att även klasser som ärver den aktuella klassen ska få
  se sakerna. Saker som är paketsynliga kan användas av alla
  klasser som finns i samma paket och slutligen används
  <code>public</code> för saker som ska vara synliga i hela
  programmet. Tabellen nedan ger en liten överblick.
 </text>
 <table header="Synlig i-+-Public-+-Protected-+-Package-+-Private"
     start="-1" style="-+-c-+-c-+-c-+-c">
  <row data="Klasser i andra paket-+-Ja-+-Nej-+-Nej-+-Nej"/>
  <row data="Subklasser i andra paket-+-Ja-+-Ja-+-Nej-+-Nej"/>
  <row data="Klasser i samma paket-+-Ja-+-Ja-+-Ja-+-Nej"/>
 </table>
</article>