returnera.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="software" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Returnera</keyword>
 <keyword>Returtyp</keyword>
 <keyword>Felkod</keyword>
 <keyword hidden="true">returnerar</keyword>
 <keyword hidden="true">returneras</keyword>
 <keyword hidden="true">returtypen</keyword>
 <keyword hidden="true">return</keyword>
 <keyword hidden="true">felkoder</keyword>
 <keyword hidden="true">felkoden</keyword>
 <keyword hidden="true">exit_success</keyword>
 <keyword hidden="true">exit_failure</keyword>
 <keyword hidden="true">returvärde</keyword>
 <keyword hidden="true">returvärden</keyword>
 <keyword hidden="true">returvärdena</keyword>
 <topic>Att returnera data</topic>

 <ingress>
  Att returnera något i ett program betyder att man skickar något
  värde till den som anropade koden. Är det en funktion som
  returnerar ett värde så hamnar det hos den som anropade
  funktionen. Är det ett program som returnerar ett värde så hamnar
  värdet hos den som startade programmet.
 </ingress>

 <text>
  Funktioner måste i många språk deklareras med en <em>returtyp</em>
  som talar om vilken sorts data som ska returneras. Om inget data
  ska returneras från funktionen kan man i språk som till exempel C
  och Java ge den returtypen <code>void</code>. I andra språk, som
  till exempel Ada och Pascal, måste funktioner alltid returnera ett
  värde. Funktioner som inte returnerar något heter nämligen
  procedurer i dessa språk. Strikt sett så är det Ada och Pascal som
  har rätt. Det är skillnad på funktioner och procedurer, och
  funktioner ska alltid ha ett returvärde.
 </text>

 <text>
  När programkörningen når en retursats så hoppar den ur funktionen
  den befinner sig i. Programkörningen fortsätter på instruktionen
  direkt efter funktionsanropet i den anropande koden.
  Eventuell kod som ligger efter retursatsen kommer aldrig
  att kunna köras. Man brukar kalla sådan kod för död kod.
 </text>

 <codebox title="Kodexempel i C">
  char printable(char ch)
  {
    if (ch <lt /> 32)
     return ' ';
    if (ch <gt /> 126 &amp;amp;&amp;amp; ch <lt /> 161)
     return ' ';
    return ch;
  }
 </codebox>

 <text>
  Här ser vi att det finns flera retursatser i en funktion.
  Beroende på hur de olika villkoren faller ut kommer olika värden
  att returneras. När man har retursatser i villkorliga satser så
  är det viktigt att komma ihåg att ha en retursats som fångar upp
  de fall som inte matchar något av villkoren. Om man har deklarerat
  att funktionen ska returnera någon typ så måste den göra
  det i alla lägen. Programkörningen får aldrig nå slutet av
  funktionen utan att nå fram till en retursats.
 </text>
 <text>
  Det är också viktigt att alla retursatser returnerar data av rätt
  typ. Returtypen återkommer på tre ställen i samband med en
  funktion och det är viktigt att alla tre platser hanterar samma
  typ. Dels är det själva funktionsdeklarationen som har en
  returtyp. Denna returtyp deklareras ofta innan funktionsnamnet.
  Funktionen <code>printable</code> ovan har returtypen <code>char</code>.
  Det andra stället som ska matcha returtypen är där funktionen tar
  slut. Där finns kommandot <code>return</code> som kommer att utföra
  själva tillbakaskickandet av returvärdet. Om funktionen säger att
  den ska skicka tillbaka en <code>char</code> så får man se till att
  <code>return</code> faktiskt gör det. Det tredje stället där det
  måste stämma är i den anropande koden. Om en funktion returnerar
  ett värde ska man ta hand om det och då måste man förstås behandla
  det som den typ som funktionen säger att den returnerar.
 </text>

 <subtopic>Returvärden</subtopic>
 <text>
  De flesta språk har någon form av huvudfunktion där man anser att
  programmet startar. I C och Java brukar den heta <code>main</code>
  medan till exempel Basic-dialekter och Pascal har en huvudfunktion
  som rent visuellt ligger ytterst i koden. Returvärdet från denna
  huvudfunktion är lite speciellt. Detta värde ska ju skickas
  tillbaka till den som anropade programmet och det måste därför
  följa de anropskonventioner som det aktuella operativsystemet
  har. Unix och C har satt standarden för detta och de flesta följer
  den i stora drag. Ett programs returvärde i Unix representerar en
  statusflagga som talar om ifall programmet lyckades med sin
  uppgift eller ej. Om ett program returnerar 0 betyder det att allt
  gick bra, ett returvärde skilt från 0 betyder att något gick
  fel.
 </text>
 <text>
  I ANSI C representeras dessa felkoder med två konstanter:
  <code>EXIT_SUCCESS</code> och <code>EXIT_FAILURE</code>. När man
  jobbar i C bör man alltid använda dessa konstanter som returvärde
  från <code>main</code> (både då man avslutar med
  <code>return</code> och <code>exit</code>) för att hålla koden så
  plattformsoberoende som möjligt. Andra plattformar än Unix kan
  betrakta ett returvärde på andra sätt och anpassar då definitionen
  av felkoderna därefter. I till exempel Sony NEWS-OS version 4.0C
  har man av misstag definierat <code>EXIT_SUCCESS</code> till 1 och
  <code>EXIT_FAILURE</code> till 0. VMS definierar
  <code>EXIT_SUCCESS</code> till 1 och <code>EXIT_FAILURE</code>
  till <code>0x10000002</code> (eller 3, eller 0...). En annan
  ganska vanlig implementation av <code>EXIT_FAILURE</code> är
  -1. AmigaOS har en bredare skala av felkoder som vi kan se i
  tabellen nedan. Man kan även tänka sig inbyggda system som tolkar
  felkoderna helt annorlunda beroende på minnesbesparingar eller
  begränsade datatyper. Det enda man kan lita på när man
  programmerar för inbyggda system är att ingenting fungerar som man
  är van vid.
 </text>

 <table start="-1" header="Returvärde-+-Kommentar">
  <row data="0-+-Allt är bra."/>
  <row data="5-+-Mindre fel uppstod. Inget som påverkar kommande programs funktion." />
  <row data="10-+-Fel uppstod. Programmets utdata kan vara felaktig." />
  <row data="20-+-Allvarligt fel. Eventuella kringliggande script bör avbrytas." />
 </table>
</article>