volym.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
 <keyword>Volymknappar</keyword>
 <keyword hidden="true">Volymknapp</keyword>
 <topic>Volymknappar</topic>
 <ingress>
  Volymknappar fungerar på samma sätt oavsett var de sitter. Detta
  exempel visar hur man kan sätta in ett par för att kunna reglera
  volymen på höger och vänster ljudkanal var för sig i Amigan. Andra
  användningsområden skulle kunna vara att kombinera dessa
  med <a href="article.php?key=cdaudio">ljud från CD-spelare</a> för
  att reglera CD-ljud och Amiga-ljud var för sig.
 </ingress>

 <codebox title="Komponenter">
  2 st Potentiometrar (valfri storlek)
 </codebox>

 <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
 <text>
  Det enda som behövs är att sätta in potentiometern någonstans på
  vägen mellan datorns ljudutgång och monitorns/stereons ljudingång.
  Storleken på potentiometern är inte kritisk. Jag har provat allt
  från 470 ohm till 1M ohm och alla fungerade bra. Det viktiga är
  att motståndet är större än det i mottagarenheten för att få ut
  full volym. Tänk på att det är signalledningen, (pinnen i mitten
  av RCA-kontakten) som ska utsättas för denna koppling, inte
  skärmjorden.
 </text>

 <image width="260" height="94" src="el_volym_pic1.png" alt="Figur 1" />

 <text>
  Motståndet i potentiometern kopplar vi alltså mellan ljudutgången
  i Amigan och jord (GND) så att ljudet har någonstans att ta vägen
  när vi inte vill att det ska gå ut genom högtalaren. Släpskon i
  potentiometern kopplar vi till vår nya utgång. Med potentiometern
  nämnd ovan ser det ut så här:
 </text>

 <image width="41" height="81" src="el_volym_pic2.png" alt="Figur 2" />

 <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
 <!-- text>
  Tack till Daniel Westerberg för buggfixen!
 </text -->
</article>