volym.xml

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


<?xml version="1.0"?>
<article category="hardware" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="article.xsd">
  <keyword>Volymknappar</keyword>
  <keyword hidden="true">Volymknapp</keyword>
  <topic>Volymknappar</topic>
  <ingress>
    Volymknappar fungerar på samma sätt oavsett var de sitter. Detta
    exempel visar hur man kan sätta in ett par för att kunna reglera
    volymen på höger och vänster ljudkanal var för sig i Amigan. Andra
    användningsområden skulle kunna vara att kombinera dessa
    med <a href="article.php?key=cdaudio">ljud från CD-spelare</a> för
    att reglera CD-ljud och Amiga-ljud var för sig.
  </ingress>

  <codebox title="Komponenter">
    2 st Potentiometrar (valfri storlek)
  </codebox>

  <subtopic>Byggbeskrivning</subtopic>
  <text>
    Det enda som behövs är att sätta in potentiometern någonstans på
    vägen mellan datorns ljudutgång och monitorns/stereons ljudingång.
    Storleken på potentiometern är inte kritisk. Jag har provat allt
    från 470 ohm till 1M ohm och alla fungerade bra. Det viktiga är
    att motståndet är större än det i mottagarenheten för att få ut
    full volym. Tänk på att det är signalledningen, (pinnen i mitten
    av RCA-kontakten) som ska utsättas för denna koppling, inte
    skärmjorden.
  </text>

  <image width="260" height="94" src="el_volym_pic1.png" alt="Figur 1" />

  <text>
    Motståndet i potentiometern kopplar vi alltså mellan ljudutgången
    i Amigan och jord (GND) så att ljudet har någonstans att ta vägen
    när vi inte vill att det ska gå ut genom högtalaren. Släpskon i
    potentiometern kopplar vi till vår nya utgång. Med potentiometern
    nämnd ovan ser det ut så här:
  </text>

  <image width="41" height="81" src="el_volym_pic2.png" alt="Figur 2" />

  <image width="460" height="24" src="kolv.png" alt="/----------------------------------/" />
  <!-- text>
    Tack till Daniel Westerberg för buggfixen!
  </text -->
</article>