calc.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/**
 * En enkel parser för matematiska uttryck. Algoritmen är Recursive
 * descent som är en av de flitigast använda i kompilatorer med mera.
 * Denna version hanterar + - * / och ( ).
 */

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<string.h>

/* Vi deklarerar funktionen här eftersom vi måste anropa den
 * innan den definieras.
 */
static int readExpression(char** sr);

static int readNumber(char** sr)
{
  int a = 0;
  char next = *sr[0];

  while (isdigit(next))
  {
   (*sr)++;
   a = a * 10 + (int)(next - '0');
   next = *sr[0];
  }

  return a;
}

static int readFactor(char** sr)
{
  char next = *sr[0];

  /* ( expr ) */
  if (next == '(')
  {
   int a;

   (*sr)++;
   a = readExpression(sr);
   next = *sr[0];
   if (next != ')')
   {
     fprintf(stderr, "Syntax Error\n");
     exit(EXIT_FAILURE);
   }
   (*sr)++;

   return a;
  }

  /* - factor */
  if (next == '-')
  {
   (*sr)++;
   return -readFactor(sr);
  }

  /* number */
  if (isdigit(next))
  {
   return readNumber(sr);
  }

  fprintf(stderr, "Syntax Error\n");
  exit(EXIT_FAILURE);
}

static int readTerm(char** sr)
{
  int a = readFactor(sr);
  char next;

  next = *sr[0];
  while (next == '*' || next == '/')
  {
   (*sr)++;
   if (next == '*')
     a *= readFactor(sr);
   else
     a /= readFactor(sr);

   next = *sr[0];
  }

  return a;
}

static int readExpression(char** sr)
{
  int a = readTerm(sr);
  char next;

  next = *sr[0];
  while (next == '+' || next == '-')
  {
   (*sr)++;
   if (next == '+')
     a += readTerm(sr);
   else
     a -= readTerm(sr);

   next = *sr[0];
  }

  return a;
}

static void filter(char* something, char* result)
{
  int i, j;

  for (i = 0, j = 0; something[i] != '\0'; i++)
  {
   switch (something[i])
   {
     case ' ':
     case '\t': break;
     default: result[j++] = tolower(something[i]);
   }
  }
}

int main(int argc, char* argv[])
{
  char* buffer;
  char* filtered;
  int a;

  if (argc < 2)
  {
   printf("Usage: calc <expression>\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }

  buffer = filtered = malloc(strlen(argv[1]));
  if (filtered == NULL)
  {
   printf("Out of memory\n");
   return EXIT_FAILURE;
  }
  filter(argv[1], filtered);

  a = readExpression(&filtered);

  if (filtered[0] != '\0')
  {
   fprintf(stderr, "Syntax error\n");
   free(buffer);
   return EXIT_FAILURE;
  }
  else
   printf("%d\n", a);

  free(buffer);
  return EXIT_SUCCESS;
}