eratosthenes.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<stdbool.h>

/* Eratosthenes sll r en gammal grekisk algoritm som hittar alla primtal
 * upp till en given grns.
 */

#define MAX 20000

int main()
{
  int count, i, k, prime, maxsize;
  bool mark;
  bool flags[MAX];

  printf("Ange vre grns (max %d): ", MAX);
  (void)scanf("%d", &maxsize);
  printf("\n");
  if (maxsize > MAX)
  {
   printf("Jag vill inte rkna lngre n till %d.\n", MAX);
   maxsize = MAX;
  }

  printf("I intervallet 3 .. %d finns fljande primtal:\n", maxsize);
  printf("-----------------------------------------------\n");

  maxsize = (maxsize - 1) / 2;
  count = 0;
  mark = true;
  for (i = 0; i <= maxsize; i++)
   flags[i] = true;

  for (i = 1; i <= maxsize; i++)
  {
   if (flags[i])
   {
     prime = i + i + 1;
     printf("%8d", prime);
     count++;
     if (mark)
     {
      k = (i + i) * (i + 1);
      if ((k > maxsize) || (k < 0))
        mark = false;
      else
        while ((k <= maxsize) && (k > 0))
        {
         flags[k] = false;
         k = k + prime;
        }
     }
   }
  }

  printf("\n\nTotalt %d primtal.\n", count);
  return EXIT_SUCCESS;
}