gissa.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/*
 * Ett enkelt spel, gissa talet.
 * Datorn slumpar ett tal mellan 0 och 99 och lter sedan anvndaren
 * lista ut vilket tal det var genom att sga om den senaste
 * gissningen var fr stor eller fr liten.
 */

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

int main()
{
  int tal;
  int g;
  int n = 0;
  char namn[100];

 /* Hmta ett slumpfr frn klockan och fixa slumptal. Talet blir
  * mellan 0 och 99 eftersom rand() ger ett tal >=0 och <1, det vill
  * sga inte 1.
  */
  srand((unsigned int)time(NULL));
  tal = (int)((rand() / (double)RAND_MAX) * 100);

  printf("Ange ditt namn: ");
  (void)scanf("%s", namn);

  do {
   printf("Ange din gissning: ");
   (void)scanf("%d", &g);
   n++;
   if (g < tal)
     printf("Nej %s, den gissningen var fr liten!\n", namn);
   else if (g > tal)
     printf("Nej %s, den gissningen var fr stor!\n", namn);
   else
     printf("Det var rtt!!\n");
  } while (g != tal);

  printf("\nBra! Du klarade det p %d gissning", n);
  if (n > 1)
   printf("ar");
  printf(".\n");

  return EXIT_SUCCESS;
}