planeter.amos

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


Screen Open 0, 640, 512, 8, Hires + Laced
Curs Off
Cls 0

Degree 

TID = 0
X = 320
Y = 252
Z# = 0.04
SPD = 100

MED = 58
VED = 108
JOD = 150
MAD = 228
JUD = 778
SAD = 1427
URD = 2870
NED = 4497
PLD = 5900

MEO# = 0.2408979
VEO# = 0.6151108
JOO# = 1
MAO# = 1.88065
JUO# = 11.9
SAO# = 29.5
URO# = 84
NEO# = 164.8
PLO# = 247.7

Ink 1

Ellipse X, Y, MED * Z#, MED * Z#
Ellipse X, Y, VED * Z#, VED * Z#
Ellipse X, Y, JOD * Z#, JOD * Z#
Ellipse X, Y, MAD * Z#, MAD * Z#
Ellipse X, Y, JUD * Z#, JUD * Z#
Ellipse X, Y, SAD * Z#, SAD * Z#
Ellipse X, Y, URD * Z#, URD * Z#
Ellipse X, Y, NED * Z#, NED * Z#
Ellipse X, Y, PLD * Z#, PLD * Z#

Do 
  Ink 1

  Plot Sin(TID / MEO#) * MED * Z# + X, Cos(TID / MEO#) * MED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / VEO#) * VED * Z# + X, Cos(TID / VEO#) * VED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / JOO#) * JOD * Z# + X, Cos(TID / JOO#) * JOD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / MAO#) * MAD * Z# + X, Cos(TID / MAO#) * MAD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / JUO#) * JUD * Z# + X, Cos(TID / JUO#) * JUD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / SAO#) * SAD * Z# + X, Cos(TID / SAO#) * SAD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / URO#) * URD * Z# + X, Cos(TID / URO#) * URD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / NEO#) * NED * Z# + X, Cos(TID / NEO#) * NED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / PLO#) * PLD * Z# + X, Cos(TID / PLO#) * PLD * Z# + Y

  TID = TID + SPD

  Ink 2

  Plot Sin(TID / MEO#) * MED * Z# + X, Cos(TID / MEO#) * MED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / VEO#) * VED * Z# + X, Cos(TID / VEO#) * VED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / JOO#) * JOD * Z# + X, Cos(TID / JOO#) * JOD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / MAO#) * MAD * Z# + X, Cos(TID / MAO#) * MAD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / JUO#) * JUD * Z# + X, Cos(TID / JUO#) * JUD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / SAO#) * SAD * Z# + X, Cos(TID / SAO#) * SAD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / URO#) * URD * Z# + X, Cos(TID / URO#) * URD * Z# + Y
  Plot Sin(TID / NEO#) * NED * Z# + X, Cos(TID / NEO#) * NED * Z# + Y
  Plot Sin(TID / PLO#) * PLD * Z# + X, Cos(TID / PLO#) * PLD * Z# + Y

  Wait Vbl 
Loop