quicksort.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/*
 * QuickSort lgger alla 'stora' tal i ena nden av listan och alla mindre
 * i den andra, delar sedan listan och gr samma sak igen med vardera delen.
 * Denna uppdelning fortstter tills alla listor endast innehller ett tal.
 * Efter detta stts delarna ihop igen i rtt ordning.
 */

#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static int partition(int *numbers, int low, int high)
{
  int x = numbers[low];
  int i = low - 1;
  int j = high + 1;

  while (i < j)
  {
   do
   {
     j--;
   }
   while (numbers[j] > x);

   do
   {
     i++;
   }
   while(numbers[i] < x);

   if (i < j)
   {
     int tmp = numbers[i];
     numbers[i] = numbers[j];
     numbers[j] = tmp;
   }
   else
     break;
  }
  return j;
}

static void quickSort(int *numbers, int low, int high)
{
  if (low < high)
  {
   int middle = partition(numbers, low, high);
   quickSort(numbers, low, middle);
   quickSort(numbers, middle + 1, high);
  }
}

int main(void)
{
  int tal[20];
  int i;

  srand((unsigned int)time(NULL));
  printf("Talen innan sortering:\n");
  for (i = 0; i < 20; i++)
  {
   tal[i] = (int)((rand() / (double)RAND_MAX) * 1000);
   printf("%d ", tal[i]);
  }
  printf("\n");

  quickSort(tal, 0, 19);

  printf("Talen efter sortering:\n");
  for (i = 0; i < 20; i++)
   printf("%d ",tal[i]);
  printf("\n");

  return EXIT_SUCCESS;
}