tictactoe.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/*
 * Tic Tac Toe - Tre i rad.
 * Flytta markören och placera ut pjäser genom att skicka kommandon till spelet.
 * Varje kommando består av ett tecken som definieras nedan. Skriv kommandon
 * och tryck enter för att skicka dem till spelet.
 */

#include<stdio.h>

/* Kommandon för att styra spelet. */
#define RIGHT 's'
#define LEFT  'a'
#define UPP  'e'
#define DOWN  'd'
#define ENTER 'f'

/* Antal rutor på en rad. Planen är alltid kvadratisk. */
#define SIDE 3

/* Hjälpmakron */
#define INC(pos) (++pos == SIDE) ? --pos : pos
#define DEC(pos) (pos-- == 0) ? ++pos : pos

/* ANSI-koder för att flytta markören och byta färger. */
#define CLEAR_SCREEN   "\033[2J"
#define HOME       "\033[H"
#define MOVE_DOWN    "\033[B"
#define MOVE_RIGHT    "\033[C"
#define GREEN_TEXT    "\033[32m"
#define RED_TEXT     "\033[31m"

/* En bool är bra att ha. */
typedef enum bool
{
  FALSE = 0,
  TRUE
} bool;

/* Spelplanen. */
static int board[SIDE][SIDE];

/*
 * Ritar ut spelplanen.
 */
static void paintboard()
{
  int x, y;

  printf(HOME);
  printf(GREEN_TEXT);

  for (x = 0; x < SIDE; x++)
    printf("+---");
  printf("+\n");

  for (y = 0; y < SIDE; y++)
  {
    for (x = 0; x < SIDE; x++)
      printf("|  ");
    printf("|\n");
    for (x = 0; x < SIDE; x++)
    {
      printf("| ");
      printf(RED_TEXT);
      printf("%c ",(board[x][y] == 0) ? ' ' :
          (board[x][y] == 1) ? 'X' : 'Y');
      printf(GREEN_TEXT);
    }
    printf("|\n");
    for (x = 0; x < SIDE; x++)
      printf("|  ");
    printf("|\n");
    for (x = 0; x < SIDE; x++)
      printf("+---");
    printf("+\n");
  }
}

/*
 * Flytta markören till position {x,y}.
 */
static void moveto(int x, int y)
{
  int i;

  printf(HOME);

  /* Alla rutor är fyra tecken breda och höga. *
   * +2 för att flytta till mitten av rutan.  */
  x *= 4; x += 2;
  y *= 4; y += 2;

  for (i = 0; i < x; i++)
    printf(MOVE_RIGHT);

  for (i = 0; i < y; i++)
    printf(MOVE_DOWN);
}

/*
 * Returnerar TRUE om spelare p har gjort ett vinnande drag.
 */
static bool winner(int p)
{
  int i;
  int diag1 = 0;
  int diag2 = 0;

  for (i = 0; i < SIDE; i++)
  {
    int j;
    int linesum = 0;
    int colsum = 0;

    for (j = 0; j < SIDE - 1; j++)
    {
      if (board[i][j] == board[i][j + 1])
        linesum++;
      if (board[j][i] == board[j + 1][i])
        colsum++;
    }

    if ((linesum == SIDE - 1) && (board[i][0] == p))
      return TRUE;

    if ((colsum == SIDE - 1) && (board[0][i] == p))
      return TRUE;

    if (i != 0 && board[i][i] == board[i - 1][i - 1])
      diag1++;
    if (i != 0 && board[i][SIDE - (i + 1)] == board[i - 1][SIDE - i])
      diag2++;
  }
  return ((diag1 == SIDE - 1) && (board[0][0] == p)) ||
      ((diag2 == SIDE - 1) && (board[0][SIDE - 1] == p));
}

/*
 * Här startar programmet.
 */
int main(void)
{
  int player;
  int x_pos, y_pos;
  int i, j;

  for (i = 0; i < 3; i++)
    for (j = 0; j < 3; j++)
      board[j][i] = 0;

  printf(CLEAR_SCREEN);

  /* Loopen läser in kommandon från tangentbordet tills vi har en vinnare. */
  x_pos = 1;
  y_pos = 1;
  player = 2;
  while (!winner(player))
  {
    int ch;

    paintboard();
    moveto(x_pos,y_pos);
    ch = getchar();
    switch(ch)
    {
      case LEFT: DEC(x_pos); break;
      case RIGHT: INC(x_pos); break;
      case UPP:  DEC(y_pos); break;
      case DOWN: INC(y_pos); break;
      case ENTER:
        if (board[x_pos][y_pos] == 0)
        {
          player = 3 - player;
          board[x_pos][y_pos] = player;
        }
        break;
    }
  }

  paintboard();
  printf("The winner is player %d\n",player);
  return 0;
}