vinkyl.c

Denna kod är public domain. Om ni hittar fel eller vill ändra något i koden blir jag jätteglad om ni skickar dessa ändringar till jesper [at] fantasi [punkt] se.


/***
 * Programmet kan användas för att beräkna hur lång tid det tar att kyla en dryck
 * till en önskad temperatur.
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

static int kyltid(int tem, int fry, int ons)
{
  int tid = 0;
  float temp = (float)tem;

  while (temp > (float)ons) {
   tid++;
   temp += ((fry - temp) / 50);
  }
  return tid;
}

int main(void)
{
  int temp, frys, onsk;

  printf("Ange dryckens temperatur: ");
  (void)scanf("%d", &temp);
  printf("Ange frysens temperatur: ");
  (void)scanf("%d", &frys);
  printf("Ange önskad temperatur: ");
  (void)scanf("%d", &onsk);
  if (temp >= onsk && onsk > frys)
   printf("Det kommer att ta %d minuter.\n", kyltid(temp, frys, onsk));
  else
   printf("Det går inte att kyla något till en varmare temperatur.\n");

  return EXIT_SUCCESS;
}