English

Kompilera

Att översätta någon form av källkod / rådata till ett annat, mer användbart format. Normalt när man pratar om kompilering så handlar det om att översätta en källkod till ett format som en dator kan förstå - alltså en körbar fil. Man kan även säga att man kompilerar data för att få till exempel tabeller eller diagram.

Tillbaka till indexet