English

void

Ordet void betyder tomrum och det är precis detta som ordet också representerar i programmeringgspråk som C och Java. I dessa språk används nyckelordet void för att markera att något inte har någon typ. Till exempel kan funktioner i C och metoder i Java ha returtypen void för att markera att de inte returnerar något (de är procedurer).

En pekare i C kan deklareras som en pekare till void för att visa att det är en pekare till en godtycklig typ. Detta används ofta i generella datastrukturer där man vill kunna lagra olika sorters data och kan jämföras vid en Object-referens i Java. Man bör dock inte använda void-pekaren i pekararitmetik och det går naturligtvis inte att dereferera en void-pekare för att komma åt fält i en struktur utan att först tala om vilken typ den egentligen ska ha.

Tillbaka till indexet