English

Automatisk Mus- och Joystick-omkopplare

En omkopplare för att växla mellan två styrenheter, typ mus, joystick eller joypad. Typiskt användningsområde är på datorer där portarna är svåråtkommliga (Amiga inbyggd i tornlåda). Man har då både en mus och en joystick inkopplad i samma port och kan lätt växla mellan de två utan att behöva rycka i sladdarna. Omkopplaren aktiverar en enhet då man trycker på fire / vänster musknapp. Valbara lysdioder indikerar vilken enhet som är aktiv.

Automatisk mus- och joystick-omkopplare

Komponenter

  Quad 2-line to 1 multiplexer, 74LS157
  Quad 2-input NAND gate, 74LS00
  Diod, 1N4148
  Kondensator, 10uF (upp till 47uF går bra)
  9 pol. D-sub hona (hylsdon)
  2 st. 9 pol. D-sub hane (stiftdon)
  2 st. Resistorer, 470ohm
  2 st. Lysdioder (valfria)
 

Byggbeskrivning

Kretsen är byggd kring en fyrvägs 1 av 2 dataselektor (74LS157), med en SR vippa byggd av en tvåingångs NAND grind (74LA00). Eftersom Amigans X och Y ingångar från musen redan går genom en sådan dataselektor internt, finns det inget som hindrar oss från att lägga till en till. De enda signalerna som drivs av musen är X och Y pulserna, dessa kolliderar dock med joystickens styrsignaler, så vad vi måste göra är att växla mellan dessa signaler. Allt annat kan parallellkopplas.

Dataselektorn används för att sköta växlingen medan SR vippan är kopplad till vardera portens fire (vänster musknapp). När en ports fire-knapp trycks ner kommer vippan att växla mellan hög och låg, beroende av port, och skickar då en signal till 'select' pinnen på dataselektorn. Detta gör att den ena uppsättningen insignaler blir aktiva medan de andra blir inaktiva. Så förblir det tills knappen i den andra porten trycks ner. Knapparna är logiskt OR:ade med den oanvända NAND-grinden och buffrade med en diod så de endast är aktiva vid 'låg' signal.

Det finns många sätt att bygga ihop denna krets, själv använde jag en testplatta som utgångspunkt. Kretsen blir liten, så det är lätt att bygga in den i en låda eller direkt i datorn. För A1200:an blir det extra lätt att sätta den internt eftersom musporten inte sitter fast i moderkortet på de vanligaste versionerna av moderkortet. Där finns också gott om plats att sätta in en extra port bredvid den gamla.

/----------------------------------/

Kretsschema

Kretsschema

Övrigt

Valfria lysdioder Du kan koppla in två lysdioder, som figuren visar. Dessa indikerar vilken port som är vald. Om du använder små effektiva lysdioder borde det inte vara något problem för grindarna att försörja dem, om de drar för mycket ström måste de buffras. Får du problem med kretsen är detta det första du bör kolla, fungerar den utan lysdioder?

Autofire Det förekommer en viss inkompatibilitet med vissa autofirejoystickar då dessa belastar motstånden lite mycket för att få ström till autofire-kretsen. Detta kan lösas genom att sätta ett 4,7k motstånd från vardera av de fyra switchade ingångarna på båda portarna till +5 (pinne 7). Detta bör du dock endast göra om du verkligen måste.

/----------------------------------/

Tillbaka till indexet