English

Den interna disketenhetsportens pinkonfiguration

Pinkonfiguration för Amigans interna diskettenhetsport.

NamnBeskrivning NamnBeskrivning
1GNDGround18DIRHead Direction
2/CHANGEDisk Change19GNDGround
3GNDGround20/STEPStep the Head
4/IN USEDisk Access LED21GNDGround
5GNDGround22/DKWD0Disk Write Data
6-- 23GNDGround
7GNDGround24/DKWE0Disk Write Enable
8/INDEXDisk Index Pulse25GNDGround
9GNDGround26/TRK0Head Over Track 0
10/SEL0Select Drive 027GNDGround
11GNDGround28/WPROTDisk is Protected
12/SEL1Select Drive 129GNDGround
13GNDGround30/DKRDDisk Read Data
14-- 31GNDGround
15GNDGround32/SIDESide Select
16/MTR0Motor Control33GNDGround
17GNDGround34/RDYDisk Ready

Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex. /CHANGE) anger att signalen är aktiv låg.

Tillbaka till indexet