English

Expansionsporten i Amiga 1200

Pinkonfiguration för expansionsporten i Amiga 1200.

NamnBeskrivning NamnBeskrivning
1ReservedAddress Bus Bit 3176D2Data Bus Bit 2
2ReservedAddress Bus Bit 3077D1Data Bus Bit 1
3ReservedAddress Bus Bit 2978D0Data Bus Bit 0
4ReservedAddress Bus Bit 2879GNDGround
5ReservedAddress Bus Bit 2780VCC+5v DC
6ReservedAddress Bus Bit 2681/IPL2Int Pri Lvl 2
7ReservedAddress Bus Bit 2582/IPL1Int Pri Lvl 1
8ReservedAddress Bus Bit 2483/IPL0Int Pri Lvl 0
9GNDGround84ncReserved
10VCC+5v DC85/RSTProcessor Reset
11A23Address Bus Bit 2386/HLTProcessor Halt
12A22Address Bus Bit 2287Reservednc
13A21Address Bus Bit 2188Reservednc
14A20Address Bus Bit 2089SIZE0--
15A19Address Bus Bit 1990SIZE1--
16A18Address Bus Bit 1891/ASAddress Strobe
17A17Address Bus Bit 1792/DSData Strobe
18A16Address Bus Bit 1693R/WProc. Read/Write
19GNDGround94/BERRBus Error
20VCC+5v DC95ncReserved
21A15Address Bus Bit 1596/AVEC--
22A14Address Bus Bit 1497/DSACK1Data Send Ack.
23A13Address Bus Bit 1398/DSACK2Data Send Ack.
24A12Address Bus Bit 1299CPUCLKACPU Clock
25A11Address Bus Bit 11100E CLOCKPerip Enable Clk
26A10Address Bus Bit 10101GNDGround
27A9Address Bus Bit 9102VCC+5v DC
28A8Address Bus Bit 8103FC2Function Code 2
29GNDGround104FC1Function Code 1
30VCC+5v DC105FC0Function Code 0
31A7Address Bus Bit 7106/RMC--
32A6Address Bus Bit 6107ncReserved
33A5Address Bus Bit 5108ncReserved
34A4Address Bus Bit 4109ncReserved
35A3Address Bus Bit 3110ncReserved
36A2Address Bus Bit 2111/BRBus Request
37A1Address Bus Bit 1112/BGBus Grant
38A0Address Bus Bit 0113ncReserved
39GNDGround114/BOSS--
40VCC+5v DC115/FPUCSFPU CS
41D31Data Bus Bit 31116/FPUSENSEFPU Sense
42D30Data Bus Bit 30117CCKA--
43D29Data Bus Bit 29118/RESETGeneral Reset
44D28Data Bus Bit 28119GNDGround
45D27Data Bus Bit 27120VCC+5v DC
46D26Data Bus Bit 26121/NETCS--
47D25Data Bus Bit 25122/SPARECS--
48D24Data Bus Bit 24123/RTCCS--
49GNDGround124/FLASH--
50VCC+5v DC125/REGRegister Enable
51D23Data Bus Bit 23126/CCENA--
52D22Data Bus Bit 22127/WAITInterrupt
53D21Data Bus Bit 21128/KBRESETKeyboard Reset
54D20Data Bus Bit 20129/IORDIO Read
55D19Data Bus Bit 19130/IOWRIO Write
56D18Data Bus Bit 18131/OE--
57D17Data Bus Bit 17132/WEDRAM Write Enbl.
58D16Data Bus Bit 16133/OVROverride SysDec
59GNDGround134XRDYExt. Data Ready
60VCC+5v DC135/ZORRO--
61D15Data Bus Bit 15136/WIDE--
62D14Data Bus Bit 14137/INT2Interrupt Req.
63D13Data Bus Bit 13138/INT6Interrupt Req.
64D12Data Bus Bit 12139GNDGround
65D11Data Bus Bit 11140VCC+5v DC
66D10Data Bus Bit 10141SYSTEM1Ground
67D9Data Bus Bit 9142SYSTEM0Ground
68D8Data Bus Bit 8143/xRxD--
69GNDGround144/xTxD--
70VCC+5v DC145/CONFIG OUT--
71D7Data Bus Bit 7146AUDIO GNDAudio Ground
72D6Data Bus Bit 6147AUDIO LLeft Audio
73D5Data Bus Bit 5148AUDIO RRight Audio
74D4Data Bus Bit 4149+12V+12v DC
75D3Data Bus Bit 3150-12V-12v DC

Några av stiften i expansionsporten är avsedda för strömförsörjning av mindre, externa enheter. Anslut endast dessa stift om det krävs för den externa utrustningen. Man bör alltid försöka ta strömmen direkt från nätagget om det är möjligt. AUDIO GND är inte samma sak som GND, blanda inte ihop dem. Ett snedstreck framför signalnamnet (t.ex. /IPL0) anger att signalen är aktiv låg. nc - not connected, betyder att stiftet inte är anslutet.

Tillbaka till indexet