Svenska

Implementera

Implementera betyder ungefär att genomföra något. I programmeringssammanhang innebär det att man skriver kod. Man kan till exempel implementera en algoritm genom att skriva ett program som utför algoritmen.

Back to index