English

Koppla in CD-ljudet

Då jag köpte min första CD-spelare till Amigan blev jag snabbt lite besviken då jag inte lyckades få något ljud när jag spelade vanliga musikskivor i den. Ljudet gick naturligtvis att få ut ur den hörlurskontakt som satt på CD-spelaren, men jag ville ju ha ljudet i samma utgång som datorljudet. Jag kom så småningom fram till att det kanske inte var så lätt att lösa detta med mjukvara, så jag tog fram lödkolven.

Komponenter

    2 st Motstånd, 1k Ohm
    2 st Motstånd, 1,5k Ohm
    Dubbel RCA-kontakt (2 st. honor)
  

Byggbeskrivning

Principen är enkel: Det finns en ljudutgång på baksidan av CD-spelaren, koppla ihop den med ljudutgångarna i Amigan. Det går dock inte att koppla ihop dessa utan vidare. Datorns ljudutgångar har lägre utresistans, det vill säga kapacitet till högre ström än CD:ns, det krävs därför en liten 'mixer' som jämnar ut skillnaden innan signalerna sätts samman. Denna mixer är mycket enkel och består endast av ett par motstånd som reglerar de olika ljudkällorna. För att sänka datorns signal används ett 1,5k ohms motstånd, detta sätts mellan datorns ljudutgång och den nya RCA-kontakten. (Det är signal-ledningen, den i mitten, som skall kopplas på detta sätt.) Det krävs även ett motstånd mellan CD:n och RCA-kontakten. Kanske verkar det märkligt att även sänka denna signal, men om motståndet inte kopplas in försvinner datorljudet in i CD:n om denna inte skickar ut något eget ljud. Detta motstånd ska naturligtvis vara lägre, 1k ohm. Utför denna koppling på både höger och vänster ljudutgång.

Figur 1

Ljudutgången som finns på baksidan av CD:n har fyra stift. Normalt kopplas denna till ett ljudkort, men i en oexpanderad Amiga finns det ingen kontakt som passar. De två stiften i mitten är jord (GND) och ska kopplas ihop med skärmen på den nya RCA-kontakten och på den gamla ljudutgången i Amigan.

Notera att signalstyrkan hos olika CD-modeller kan variera lite, det samma gäller olika Amigamodeller. För att vara säker på att du får bästa möjliga volymkombination kan du testa först med en potentiometer (~2k Ohm) och sedan mäta på den vilket motstånd det ska vara. Beroende på CD-modell kan det även hända att ljudsignalerna blir sammankopplade i CD:n, detta medför att allt ljud kommer att bli mono, även datorns. Det går utmärkt att kombinera detta bygge med volymknapparna.

/----------------------------------/

Tillbaka till indexet