English

Programräknare

Programräknaren (program counter - PC) är ett register i processorn. Det håller ording på var i den körande koden man befinner sig. Registret innehåller adressen till den instruktion som exekveras för tillfället.

Tillbaka till indexet