English

Bugfix kommer

Ingen kommentar. Eller, jo, en.

(mel. 'Vals ur glada änkan')

Bugfix kommer, bugfix kommer
nästan klar...
Koden granskas, och förvanskas
// Kommentar
Skål för varje fulkod
Skål för varje for
Inga buggar finnas kvar när punch vi får.
   

Tillbaka till indexet