English

Helan röd

Oracle hittade på nya ledord under 2009, "Infinite red potential". Detta tog jag fasta på och stoppade in följande text i sånghäftet till julmiddagen. Jag inbillar mig att den kan funka även i andra sammanhang. Om man har en lingonsnaps till exempel.

(mel. 'Helan går')

Helan röd,
den dricker man till smör och bröd.
Inga kval,
den har potential.
Och då den är oändligt god,
så fattar vi ånyo mod...
Helan röd.
... att äta mera bröd.
   

Tillbaka till indexet