English

Ja, se det bygger

Ibland har man tur med koden.

(mel. 'Ja, se det snöar')

Ja, se det bygger! Ja, se det bygger!
Det var ju roligt! Hurra!
Vi får committa, vår lilla ändring
som vi har skrivit idag.

Då tar vi handskarna fram,
och glasögon på,
och sen vi trycker på knappen
och hej vad det går.
   

Tillbaka till indexet