English

Ner i min källare

Det är oklart när denna text kom till, men troligen skrevs den av undertecknad då undertecknad egentligen borde skrivit något annat.

(mel. 'Ner i min källare')

De flesta gillar väl fester, att umgås på nått sätt.
Och ofta när man har gäster så dricker man en skvätt.
Men skulle det då hända, att drinkarna tar slut,
Långt innan gästerna är på väg ut.

Då går jag ner i min källare, där lever man sällare,
för där har jag kvar min gamla kokare. *tuut, tuut*
Jag kokar mäsken om kvällarna och häller i buteljerna
och spriten blir fin i ångan från maskin.

Så hände det då i helgen att gästerna som kom,
min inställning till buteljen de inte tyckte om.
Dom prata om maskinen som inte laglig var,
jag får nog ligga lågt i några dar.

Så jag går ner i min källare, där lever man sällare...

På måndan kom sen polisen, oj det var inte bra.
Han hade hört några rykten och undra vad det var.
Men snuten verka trevlig, med festarsugen min.
Jag öppnade min dörr och sa: Stig in!

Så vi gick ner i min källare, där levde vi sällare...
   

Tillbaka till indexet